JSSEC 0.26 SEK

0.94 SEK

Nyhetsrum

28 september 2022 06:01

Datahanteringen – det viktigaste på en modern arbetsplats

Företag blir mer och mer digitala. Därför behövs en säker lösning för att hantera dokument och data. Det är även viktigt att lagar och förordningar som den europeiska GDPR och  amerikanska CLOUD-act efterföljs. För att kunna implementera GDPR fullt ut behövs en förändring av datahantering i Europa. Detta då Amerikanska myndigheter kan kräva att all […]

News 26 september 2022 13:08

Ett nytt lagringskoncept föds ur samarbete mellan JS Security och Stonebeach

JS Security ser stora möjligheter att revolutionera datalagring genom att integrera den egenutvecklade plattformen APEX med dotterbolaget StoneBeach. Detta medför att ett nytt lagringskoncept skapas.

News 26 september 2022 06:50

003 – BlockCast: Breakout Session (Block_014)

Bästa aktieägare, Här kommer nästa avsnitt i vår ”BlockCast-serie”. Avsnittet innehåller bl.a. en fördjupning samt reflektioner kopplat till Block_014. Länk till BlockCast: https://open.spotify.com/episode/2uOyGXCYks01Kjtddq28Ky

News 23 september 2022 11:27

Block_014: Gartner Group, optimerade intäkter samt potentiella partneravtal

Bästa aktieägare och andra intressenter,   Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. Sedan kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2022 publicerades, har vi fokuserat på att konkretisera våra planer och mål. Som utlovat kommer här den första uppdateringen. Summering: Fortsatt positiv utveckling i enlighet med vår tillväxtstrategi samt i samarbetet med Gartner […]

News 7 september 2022 09:28

JS Securitys styrelseordförande har förvärvat aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets styrelseordförande, Niclas Folkesson, har förvärvat aktier i Bolaget.

Press Release 5 september 2022 07:25

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tid och plats: Fredag den 7 oktober 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på adress Brogatan 9, 252 66, Helsingborg. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast […]

Press Release 25 augusti 2022 08:10

JS Security publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed kvartalsrapport för andra kvartalet 2022. Omsättningen för kvartalet förbättras tackvare ökad försäljning och uppgår nu till 1 089 Tkr (185 Tkr kvartal 2, 2021). 

Press Release 22 augusti 2022 06:02

Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) delårsrapport för andra kvartalet 2022, offentliggörs torsdagen den 25 augusti klockan 08:00. En presentation på svenska hålls samma dag klockan 09:00 hos Skills Corporate Finance på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Press Release 18 augusti 2022 13:43

JS Security öppnar ny kommunikationskanal för aktieägare, investerare och andra intressenter

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), öppnar idag en kompletterande kommunikationskanal, baserad på verktyget Discord, för att ytterligare stärka Bolagets kommunikation mot såväl aktieägare, som investerare och andra intressenter.