0

Tyst period

JS Security iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden utgörs från rapportperiodens (kvartalet, året) slut tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden.

Under den tysta perioden är det även förbjudet för personer i ledande ställning och de som ingår i företeckningen över personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter att handla med bolagets finansiella instrument.

Investor Relations-kontakt

Head of Investor Relations har det övergripande ansvaret för Investor Relations och är globalt ansvarig för alla nya samt pågående kontakter med aktieägare, analytiker, fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer.

Christopher Ramstedt

Head of Investor Relations
ir@jssecurity.tech