JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Nyhetsrum

Press Release 22 februari 2024 06:30

JS Security publicerar bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning fjärde kvartalet (Q4) 2023 Totala intäkterna ökade med cirka 91 procent till 2,1 MSEK (1,1) Justerad EBITDA förbättrades med cirka 70 procent till -0,3 MSEK (-1,0) Rörelseresultatet minskade under till -1,1 MSEK (-1,5) Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,14 SEK) Sammanfattning helår 2023 Totala intäkterna ökade med cirka 18 procent till 7,2 MSEK (6,1) Justerad EBITDA […]

Press Release 6 februari 2024 17:17

JS Security förlänger avtal till ett värde om 5,3 MSEK med svensk fordonstillverkare

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag förlängt sitt samarbete med en svensk fordonstillverkare, i enlighet med det ramavtal som ingicks i januari 2021. Förlängningen av avtalen, som träder i kraft omgående, uppgår till ett samlat värde om 5,3 MSEK och sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 december 2024.

Press Release 16 november 2023 07:00

JS Security publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet (Q3) 2023

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (Q3) 2023.

Press Release 7 november 2023 11:24

Flaggningsmeddelande i JS Security

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag erhållit information om att aktieägaren Tommy Hammarström, genom avyttring av aktier i Bolaget passerat flaggningsgränsen om fem (5) procent. Per dagens datum, 7 november 2023, äger Tommy Hammarström 2 013 457 aktier, motsvarande ca 4,96 % av röster och kapital i JS Security Technologies […]

Press Release 24 oktober 2023 11:32

JS Securitys styrelseordförande avgår ur styrelsen

Niclas Folkesson, styrelseordförande och ledamot i JS Security, har på egen begäran beslutat att avgå. Niclas avgång föranleds av en uppkommen intressekonflikt, där Niclas i samråd styrelsen utsett styrelseledamot Anders Sandkvist Pätsi, som tillförordnad styrelseordförande.

News 12 oktober 2023 13:07

Success Story: Molnet ett självklart val för Scania

JS Security Technologies Group ABs helägda dotterbolag, Stonebeach AB, har utvecklat TIL – Technical Information Library under drygt 20 år åt Scania.

Press Release 9 oktober 2023 08:39

JS Security erhåller order om cirka 150 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag erhållit en tilläggsorder om cirka 150 TSEK från en stor aktör inom lastbilsindustrin. Ordern avser support samt underhåll av JS Securitys implementerade produkter och tjänster.

Press Release 4 oktober 2023 07:10

Styrelseledamot avgår på egen begäran

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” och/eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att styrelseledamoten Pierre Grönberg har informerat bolaget om sin avsikt att lämna styrelsen på egen begäran.

Press Release 26 september 2023 06:58

Block_20: Oracle-samarbete och affärsutveckling driver JS Security framåt

Bästa aktieägare, I detta ‘’Block’’ vill vi dela med oss av vad som hänt sedan delårsrapporten för Q2 2023. Det har varit en period med framsteg och förbättringar inom flera områden. Oracle-samarbete och certifiering Vi ser fram emot att stärka vårt redan etablerade partnerskap med Oracle inom en snar framtid. Vidare har vi fortsatt vårt […]