JSSEC 0.3 SEK

2.305 SEK

Nyhetsrum

Press Release 1 februari 2023 08:21

Block_017: Nya styrelseledamoten Liselott Lading ser JS Security position på marknaden som högst intressant

I detta ‘’Block_’’ tar vi upp det kraftigt ökade inflödet av ordrar. Vi berör även möjligheterna till att bli kassaflödespositiva under året samt ger en ytterligare presentation av våra nya styrelseledamöter och vad de ser för möjligheter med de produkter som JS Security har utvecklat.

Press Release 27 januari 2023 10:47

JS Security erhåller order från stort svenskt företag

JS Security Technologies Group AB har idag erhållit en order om 0,1 MSEK. Ordern avser arbete med JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.

Press Release 23 januari 2023 09:12

JS Security erhåller order om cirka 5 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 5 MSEK. Ordern avser JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.

Press Release 19 januari 2023 15:31

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid extra bolagsstämman den 19 januari 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut: Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Niclas Folkesson, Anders Sandqvist-Pätsi, Pontus Wilgodt och Pierre Grönberg. Per Holmstedt avböjde omval och trädde ur styrelsen. Nyval av styrelseledamöterna Paul Ulvinius och Liselott Lading. Niclas Folkesson valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade […]

Press Release 3 januari 2023 10:08

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tid och plats: Torsdagen den 19 januari 2023 klockan 12:00 i Lumafabriken, Stockholm (Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm) Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den […]

Press Release 30 december 2022 10:56

Block_016: Sammanfattning av år 2022

År 2022 har varit ett händelserikt år för JS Security. Bolagets system har framgångsrikt genomgått omfattande penetrationstester av HackerOne. Sammarbetet med Gartner Group har resulterat i nya inköpsordrar. Förändring i styrelse och ledning för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

Press Release 29 december 2022 12:33

JS Security erhåller order om 1 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om 1 MSEK. Ordern avser JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.

Press Release 19 december 2022 15:32

JS Security erhåller order om 0,8 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om 0,8 MSEK. Ordern avser JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.

Press Release 17 november 2022 09:41

JS Security publicerar kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2022

Nedan följer en sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig kvartalsrapport finns tillgänglig på JS Securitys hemsida (https://investor.jssecurity.tech/rapporter/) samt som bifogad fil. Finansiell sammanställning för perioden juli 2022 – september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 908 Tkr (0) Justerad EBITDA uppgick till -1 261 Tkr (-1 144) Rörelseresultatet uppgick till -1 793 Tkr (-1 315) Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,21) Händelser under perioden juli 2022 – september 2022 JS Security genomför riktad […]