0

Roller och ansvar

Head of Investor Relations har det övergripande ansvaret för Investor Relations och är globalt ansvarig för alla nya samt pågående kontakter med aktieägare, analytiker, fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer.

I all finansiell kommunikation är VD den främsta talespersonen för JS Security. Dessutom är all kommunikation med Investor Relations målgrupper organiserad och bedrivs genom Head of Investor Relations, som också deltar i kommunikationen med de finansiella marknaderna när det gäller relevanta frågor.

VD, i samarbete med Head of Investor Relations, ansvarar för att producera och distribuera all finansiell information, inklusive bokslutskommunikéer, delårsrapporter och annan finansiell information som krävs enligt Spotlight Stock Market och svenska regler och normer.

Investor Relations-kontakt

Head of Investor Relations har det övergripande ansvaret för Investor Relations och är globalt ansvarig för alla nya samt pågående kontakter med aktieägare, analytiker, fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer.

Christopher Ramstedt

Head of Investor Relations
ir@jssecurity.tech