JSSEC -0.07 SEK

1.07 SEK

Företrädesemission

Released 2022-06-01

JS Security Technology Group AB genomför en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK, emissionen är säkrad genom garanti

Styrelsen i JS Security Technology Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 28 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 6 890 436 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning skulle inbringa en emissionslikvid till Bolaget om cirka 8,96 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Delårsrapport Q1 2022

Released 2022-05-17

Delårsrapport Q1 2022

Delårsrapport Q1 2022
Ladda ner rapporten (klicka här) 

 

 

Ladda ner

JS Security Investor App

Download the JS Security Investor app and stay up to date with the latest news and reports from JS Security.