0

Newsroom

2024-05-16 07:30 Regulatory

JS Security publicerar delårsrapport för Q1 2024: Positivt kassaflöde och positiv EBITDA

Sammanfattning av första kvartalet (Q1) 2024

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,0)
  • EBITDA förbättrades med 0,3 MSEK till 0,1 MSEK (-0,2)
  • Resultat efter finansiella poster ökade till -0,7 MSEK (-0,9)
  • Rörelseresultatet ökade till -0,6 MSEK (-0,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08)

Händelser under första kvartalet (Q1) 2024

  • JS Security förlängde avtal till ett värde om 6,1 MSEK med svensk fordonstillverkare.
  • JS Security uppnådde två viktiga milstolpar – positivt kassaflöde och positiv EBITDA för första gången någonsin under ett kvartal.

“Det är med glädje jag kan meddela att 2024 har börjat starkt, och vi har uppnått två viktiga milstolpar – positivt kassaflöde och positiv EBITDA under ett kvartal. Detta är ett oerhört viktigt steg i rätt riktning och vi ser att utökade avtal samt förlängningar, i kombination med kostnadseffektiviseringar, börjar ge resultat.” säger Mårten Bergsten, vd, JS Security

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-16 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecgroup.com

Om JS Security

JS Security är en svensk koncern specialiserad på informations- och datalagringslösningar baserade på Blockchain-teknologi. Koncernen erbjuder även produkter för informationshantering till SME- och Enterprise-kunder. Verksamheten bedrivs globalt, med störst närvaro inom Skandinavien. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med tickern ”JSSEC”.

För mer information, vänligen besök www.jssecgroup.com

 

https://mb.cision.com/Main/20433/3982468/2800828.pdf