JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Känslig information

Känslig finansiell eller annan information får endast lämnas ut till allmänheten, finansiella marknader eller media av VD och/eller Head of Investor Relations eller andra efter uttryckt delegering från ovanstående personer.

Känslig finansiell information omfattar ekonomiska och andra prognoser, förändringar i JS Security strategi eller strategiska inriktning, större investeringsbeslut, förvärv och avyttringar, omstruktureringar, effekter av regeländringar, volym- eller försäljningsrelaterad information, förändringar i koncernledningen, större kundkontrakt etc. Dessutom finns det information som kanske inte är börspåverkande, men obligatorisk att offentliggöra enligt vissa regler och förordningar, t.ex. föreslagna nya aktie-emissioner, avgång eller utnämning av VD och koncernchef, föreslaget val av styrelseledamöter och revisorer.