0

JS Securitys IR-policy

Verksamhet inom Investor Relations skall uteslutande bedrivas på JS Security koncernnivå. All publicering av information skall ske i enlighet med Spotlight Regelverk och all finansiell information skall följa gällande regler och föreskrifter.

Investor Relations-kontakt

Head of Investor Relations har det övergripande ansvaret för Investor Relations och är globalt ansvarig för alla nya samt pågående kontakter med aktieägare, analytiker, fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer.

Christopher Ramstedt

Head of Investor Relations
ir@jssecurity.tech