JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Nyhetsrum

Press Release 7 juni 2023 06:43

Teckningsperioden i JS Securitys företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.  Idag, den 7 juni 2023, inleds teckningsperioden i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” […]

Press Release 5 juni 2023 12:49

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.  Styrelsen för JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning […]

Press Release 2 juni 2023 09:24

JS Security erhåller tilläggsorder om cirka 120 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag erhållit en tilläggsorder om cirka 120 TSEK från en stor aktör inom lastbilsindustrin. Ordern avser support samt underhåll av JS Securitys implementerade produkter och tjänster.

News 30 maj 2023 06:47

Block_019: Stärker vår finansiella grund för att möjliggöra fortsatt tillväxt och revolutionera datalagring med banbrytande decentraliserade datalagringslösningar

Bästa aktieägare, JS Security styrelse har under föregående vecka fattat beslut om en företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK. Dessa beslut är en del av bolagets strategi att stärka sin finansiella grund och möjliggöra fortsatt tillväxt på marknaden. ‘’Vi är stolta över att meddela att […]

Press Release 25 maj 2023 06:30

JS Security Technologies Group AB har fattat beslut om en företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Styrelsen i JS Security […]

Press Release 19 maj 2023 06:45

JS Security publicerar delårsrapporten för första kvartalet (Q1) 2023

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för det första kvartalet (Q1) 2023.
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2,4 MSEK, vilket innebär en ökning på 1,3 MSEK jämfört med samma period föregående år då nettoomsättningen var 1,1 MSEK. EBITDA för perioden uppgick till −0,2 MSEK, vilket är en förbättring från samma period föregående år då EBITDA var −0,7 MSEK.

Press Release 5 maj 2023 10:13

Kommuniké från årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 5 maj 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:  Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.   Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.   Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande […]

Press Release 2 maj 2023 14:40

JS Security erhåller tilläggsorder om cirka 75 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag erhållit en tilläggsorder om cirka 75 TSEK från en stor aktör inom lastbilsindustrin. Ordern avser support samt underhåll av JS Securitys implementerade produkter och tjänster.

Press Release 25 april 2023 07:23

Block_018: VD Mårten Bergsten har ordet

Kära aktieägare och partners, Jag känner mig glad och förväntansfull över att få kliva in i rollen som VD för JS Security. JS Security är ett företag som ligger i framkant vad gäller utveckling av decentraliserade lösningar för datalagring och infrastruktur. Informationssäkerhetsbranschen befinner sig i en spännande tid med stora förändringar. JS Security är väl […]