0

Nyhetsrum

Press Release 27 juni 2023 05:49

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. JS Security Technologies Group AB (publ), (”JS Security” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets […]

Press Release 16 juni 2023 06:40

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår lock-up avtal för aktier som tecknas i kvittningsemissionen

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ och/eller ’’Bolaget”) meddelar att lock-up avtal (‘’Avtalen’’) har undertecknats av styrelseledamöter och ledande befattningshavare avseende aktierna som de kommer att teckna i den kommande kvittningsemissionen. Avtalet syftar till att begränsa försäljning, överlåtelse eller överföring av aktierna under en period av tolv (12) månader efter emissionens genomförande.

Press Release 13 juni 2023 06:43

JS Security erhåller order om cirka 120 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag, erhållit en order om cirka 120 TSEK. Ordern avser support- och underhåll av system kopplat till information- och dokumenthantering.

Press Release 13 juni 2023 06:43

JS Security erhåller order om cirka 120 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag, erhållit en order om cirka 120 TSEK. Ordern avser support- och underhåll av system kopplat till information- och dokumenthantering.

Press Release 12 juni 2023 10:17

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.   Tid och plats: Tisdagen den 11 juli 2023 klockan 11:00 i Bolagets lokaler på Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg.   Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda […]

Press Release 7 juni 2023 06:43

Teckningsperioden i JS Securitys företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.  Idag, den 7 juni 2023, inleds teckningsperioden i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” […]

Press Release 5 juni 2023 12:49

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.  Styrelsen för JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning […]

Press Release 2 juni 2023 09:24

JS Security erhåller tilläggsorder om cirka 120 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag erhållit en tilläggsorder om cirka 120 TSEK från en stor aktör inom lastbilsindustrin. Ordern avser support samt underhåll av JS Securitys implementerade produkter och tjänster.

News 30 maj 2023 06:47

Block_019: Stärker vår finansiella grund för att möjliggöra fortsatt tillväxt och revolutionera datalagring med banbrytande decentraliserade datalagringslösningar

Bästa aktieägare, JS Security styrelse har under föregående vecka fattat beslut om en företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK. Dessa beslut är en del av bolagets strategi att stärka sin finansiella grund och möjliggöra fortsatt tillväxt på marknaden. ‘’Vi är stolta över att meddela att […]