JSSEC -0.12 SEK

1.988 SEK

Nyhetsrum

News 10 oktober 2022 12:35

EU-kommissionen har presenterat nytt förslag avseende krav på uppkopplade enheter

Med den föreslagna förordningen – Cyber Resiliance Act, vill Europeiska kommissionen uppnå en högre nätverkssäkerhet. Ambitionen är att Cyber Resiliance Act skall bli en internationell standard för IoT-hantering, där IoT står för ‘’Internet of Things’’

Press Release 7 oktober 2022 08:07

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 7 oktober 2022, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma.  Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma.  Stämman beslutade välja Fineasity AB som nytt revisionsbolag med Ben Behnam Mahajerzadeh-Heidari som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag.  Kan noteras att beslutet togs enhälligt.

News 6 oktober 2022 07:02

Vad är Web3 för något? Hur kommer datalagring att se ut i framtiden?

För att förstå hur internet och datalagring kommer se ut i framtiden, måste vi först göra en tillbakablick:

News 6 oktober 2022 07:02

Vad är Web3 för något? Hur kommer datalagring att se ut i framtiden?

För att förstå hur internet och datalagring kommer se ut i framtiden, måste vi först göra en tillbakablick:

News 4 oktober 2022 07:29

Filhantering – hur JS Security ser till att din data är säker

JS Security erbjuder marknadens säkraste lösning för lagring av data. Det är den unika filhantering som gör vår lösning så säker. Filhanteringsprocessen kan delas upp i tre respektive moment – filuppdelning, kryptering samt distribuering. Filuppdelning Allt börjar med att filen delas upp i mindre bitar på den dator där filen har skapats. Kunden kan själv […]

News 30 september 2022 07:12

Fördelen med decentraliserad lagring av data

De stora företagen inom datalagring ex. Google, Microsoft, Oracle och Amazon använder sig idag av en centraliserad lagringsmodell. Detta innebär att all data som lagras på deras molntjänster lagras på en enda plats – dvs i företagens egna datacenter. JS Security bryter denna norm och revolutionerar hur data lagras genom att fördela ut lagrad data […]

News 28 september 2022 06:01

Datahanteringen – det viktigaste på en modern arbetsplats

Företag blir mer och mer digitala. Därför behövs en säker lösning för att hantera dokument och data. Det är även viktigt att lagar och förordningar som den europeiska GDPR och  amerikanska CLOUD-act efterföljs. För att kunna implementera GDPR fullt ut behövs en förändring av datahantering i Europa. Detta då Amerikanska myndigheter kan kräva att all […]

News 26 september 2022 13:08

Ett nytt lagringskoncept föds ur samarbete mellan JS Security och Stonebeach

JS Security ser stora möjligheter att revolutionera datalagring genom att integrera den egenutvecklade plattformen APEX med dotterbolaget StoneBeach. Detta medför att ett nytt lagringskoncept skapas.

News 26 september 2022 06:50

003 – BlockCast: Breakout Session (Block_014)

Bästa aktieägare, Här kommer nästa avsnitt i vår ”BlockCast-serie”. Avsnittet innehåller bl.a. en fördjupning samt reflektioner kopplat till Block_014. Länk till BlockCast: https://open.spotify.com/episode/2uOyGXCYks01Kjtddq28Ky