JSSEC -0.07 SEK

1.07 SEK

Nyhetsrum

29 juli 2022 10:30

Sista dag för handel med JS Security BTA den 4 augusti 2022

Under perioden 13 till och med den 28 juni 2022 genomförde JS Security Technologies Group AB (”JS Security”) en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 4 augusti 2022, avstämningsdag är den 8 augusti 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 10 augusti 2022.

15 juli 2022 15:47

JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 28 april 2022, att genomföra en riktad emission av aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under juni 2022.  

1 juli 2022 16:06

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 3 307 858 aktier, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 37 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 85 procent. JS Security tillförs därmed 7 613 931 kronor före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Press Release 22 juni 2022 14:09

JS Security accelererar strategi och byter VD

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har beslutat om genomförandet av en strategisk översyn av Bolaget och dess affärsområden. Bolagets målsättning är nu att accelerera strategin, vilket förutsätter en permanent VD.

Press Release 21 juni 2022 13:27

JS Security presenterar APEX – Viktig milstolpe i koncernens utveckling

JS Security Technologies Group AB:s helägda dotterbolag JS Security Technologies AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), presenterar idag en utarbetad och konceptualiserad paketering av Bolagets tjänst APEX. APEX är en decentraliserad och fullt S3-kompatibel fillagringstjänst. Paketeringen av APEX markerar en viktig milstolpe i Bolagets strategi om att nå tydliga KPI:er för produktutvecklingen 2022.

Press Release 15 juni 2022 13:00

JS Security erhåller order avseende Apex

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en mindre order om cirka 25 TSEK. Ordern avser JS Securitys tjänst Apex.

Press Release 10 juni 2022 12:24

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av föreliggande företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Press Release 1 juni 2022 12:47

JS Security Technology Group AB genomför en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK, emissionen är säkrad genom garanti

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Press Release 1 juni 2022 12:47

JS Security Technology Group AB genomför en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK, emissionen är säkrad genom garanti

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.