JSSEC 0.3 SEK

2.305 SEK

Nyhetsrum

Press Release 5 september 2022 07:25

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tid och plats: Fredag den 7 oktober 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på adress Brogatan 9, 252 66, Helsingborg. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast […]

Press Release 25 augusti 2022 08:10

JS Security publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed kvartalsrapport för andra kvartalet 2022. Omsättningen för kvartalet förbättras tackvare ökad försäljning och uppgår nu till 1 089 Tkr (185 Tkr kvartal 2, 2021). 

Press Release 22 augusti 2022 06:02

Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) delårsrapport för andra kvartalet 2022, offentliggörs torsdagen den 25 augusti klockan 08:00. En presentation på svenska hålls samma dag klockan 09:00 hos Skills Corporate Finance på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

News 18 augusti 2022 13:43

JS Security öppnar ny kommunikationskanal för aktieägare, investerare och andra intressenter

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), öppnar idag en kompletterande kommunikationskanal, baserad på verktyget Discord, för att ytterligare stärka Bolagets kommunikation mot såväl aktieägare, som investerare och andra intressenter.

Press Release 18 augusti 2022 06:00

Aktier utgivna i samband med garantiersättningen registrerade

Bolagsverket har nu registrerat en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission, som Bolaget informerade om via ett pressmeddelande den 15 juli 2022. Aktiekapitalet ökar med 18 710,6 SEK och uppgår nu till 1 293 441,200 SEK. Antalet aktier ökar med 187 106 aktier och uppgår nu till 12 934 412 aktier. För mer information, […]

Press Release 29 juli 2022 10:30

Sista dag för handel med JS Security BTA den 4 augusti 2022

Under perioden 13 till och med den 28 juni 2022 genomförde JS Security Technologies Group AB (”JS Security”) en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 4 augusti 2022, avstämningsdag är den 8 augusti 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 10 augusti 2022.

Press Release 15 juli 2022 15:47

JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 28 april 2022, att genomföra en riktad emission av aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under juni 2022.  

Press Release 1 juli 2022 16:06

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 3 307 858 aktier, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 37 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 85 procent. JS Security tillförs därmed 7 613 931 kronor före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Press Release 22 juni 2022 14:09

JS Security accelererar strategi och byter VD

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har beslutat om genomförandet av en strategisk översyn av Bolaget och dess affärsområden. Bolagets målsättning är nu att accelerera strategin, vilket förutsätter en permanent VD.