0

Nyhetsrum

Press Release 25 maj 2023 06:30

JS Security Technologies Group AB har fattat beslut om en företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Styrelsen i JS Security […]

Press Release 19 maj 2023 06:45

JS Security publicerar delårsrapporten för första kvartalet (Q1) 2023

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för det första kvartalet (Q1) 2023.
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2,4 MSEK, vilket innebär en ökning på 1,3 MSEK jämfört med samma period föregående år då nettoomsättningen var 1,1 MSEK. EBITDA för perioden uppgick till −0,2 MSEK, vilket är en förbättring från samma period föregående år då EBITDA var −0,7 MSEK.

Press Release 5 maj 2023 10:13

Kommuniké från årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 5 maj 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:  Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.   Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.   Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande […]

Press Release 2 maj 2023 14:40

JS Security erhåller tilläggsorder om cirka 75 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag erhållit en tilläggsorder om cirka 75 TSEK från en stor aktör inom lastbilsindustrin. Ordern avser support samt underhåll av JS Securitys implementerade produkter och tjänster.

Press Release 25 april 2023 07:23

Block_018: VD Mårten Bergsten har ordet

Kära aktieägare och partners, Jag känner mig glad och förväntansfull över att få kliva in i rollen som VD för JS Security. JS Security är ett företag som ligger i framkant vad gäller utveckling av decentraliserade lösningar för datalagring och infrastruktur. Informationssäkerhetsbranschen befinner sig i en spännande tid med stora förändringar. JS Security är väl […]

Press Release 24 april 2023 06:42

Rättelse: JS Security publicerar årsredovisningen för 2022

Rättelsen avseer upplysning av revisors kommentarer av årsredovisningen i revisionsberättelsen.

Press Release 21 april 2023 14:15

JS Security publicerar årsredovisningen för 2022

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ och/eller ‘’Bolaget’’) har idag publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil eller på Bolagets hemsida: https://investor.jssecurity.tech/

Press Release 20 april 2023 14:42

Publicering av årsredovisning 2022 senareläggs tills imorgon

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB meddelar idag att publiceringen av årsredovisningen för 2022, senareläggs tills imorgon 2023-04-21. Anledningen till senareläggningen är p.g.a. stora felaktigheter vid export av slutgiltig version av årsredovisningen. Detta härleds till ett tidigare systemfel hos tredje part.

Press Release 18 april 2023 06:38

VD-byte och ledningsförändringar i JS Security

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ och/eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Pierre Grönberg, kommer att avgå som VD och istället tillträda en ny roll som produktägare över SB-Storage & SB-NET med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att Mårten Bergsten, VD i Stonebeach AB, ska efterträda Pierre som ny VD för JS Security. Christopher Ramstedt kommer samtidigt att tillträda som CSO med ett fortsatt IR-ansvar.