JSSEC 0 SEK

0.163 SEK

Nyhetsrum

Press Release 20 april 2023 14:42

Publicering av årsredovisning 2022 senareläggs tills imorgon

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB meddelar idag att publiceringen av årsredovisningen för 2022, senareläggs tills imorgon 2023-04-21. Anledningen till senareläggningen är p.g.a. stora felaktigheter vid export av slutgiltig version av årsredovisningen. Detta härleds till ett tidigare systemfel hos tredje part.

Press Release 18 april 2023 06:38

VD-byte och ledningsförändringar i JS Security

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ och/eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Pierre Grönberg, kommer att avgå som VD och istället tillträda en ny roll som produktägare över SB-Storage & SB-NET med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att Mårten Bergsten, VD i Stonebeach AB, ska efterträda Pierre som ny VD för JS Security. Christopher Ramstedt kommer samtidigt att tillträda som CSO med ett fortsatt IR-ansvar. 

Press Release 5 april 2023 05:55

Kallelse till årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2023 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Brogatan 9, 252 66 Helsingborg. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2023, dels anmäla sig till bolaget senast den […]

Press Release 21 mars 2023 07:00

Nya datum för publicering av årsredovisning 2022 samt årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB har beslutat om nya datum för publicering av årsredovisningen för 2022 samt årsstämman 2023. De nya datumen för publicering av årsredovisning 2022 är 2023-04-20 och för årsstämman 2023 är 2023-05-05.

Press Release 24 februari 2023 07:12

Rättelse: Bokslutskommuniké 2022 – Ökad nettoomsättning och minskad förlust under Q4

Rättelsen avser: Antal utestående aktier, tidpunkt och plats för publicering av årsredovisning 2022, datum för årsstämma 2023, kassaflödesanalys samt korrigering av felaktigheter i koncernens balansräkning och resultaträkning.

Press Release 23 februari 2023 07:42

Bokslutskommuniké 2022: Ökad nettoomsättning och minskad förlust under Q4

Koncernsammanfattning av JS Security Technologies Group AB Kvartal fyra (Q4), oktober 2022 – december 2022 i sammandrag: Nettoomsättningen uppgick till 1 055 TSEK (-186 TSEK). EBITDA uppgick till -797 TSEK (-1 224 TSEK). Rörelseresultatet uppgick till -1 801 TSEK (-1 485 TSEK). Resultat per aktieuppgick till -0,14 SEK (-0,23 SEK). Händelser under perioden oktober 2022 – december 2022 JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK. Orden avser JS […]

Press Release 1 februari 2023 08:21

Block_017: Nya styrelseledamoten Liselott Lading ser JS Security position på marknaden som högst intressant

I detta ‘’Block_’’ tar vi upp det kraftigt ökade inflödet av ordrar. Vi berör även möjligheterna till att bli kassaflödespositiva under året samt ger en ytterligare presentation av våra nya styrelseledamöter och vad de ser för möjligheter med de produkter som JS Security har utvecklat.

Press Release 27 januari 2023 10:47

JS Security erhåller order från stort svenskt företag

JS Security Technologies Group AB har idag erhållit en order om 0,1 MSEK. Ordern avser arbete med JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.

Press Release 23 januari 2023 09:12

JS Security erhåller order om cirka 5 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 5 MSEK. Ordern avser JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.