JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2023-05-19 06:45 Regulatory

JS Security publicerar delårsrapporten för första kvartalet (Q1) 2023

Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på JS Securitys hemsida (https://investor.jssecurity.tech/rapporter/) samt som bifogad fil.

Kvartal ett (Q1), 1 januari 2023 – 31 mars 2023 i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (1,1 MSEK).
  • EBITDA uppgick till -0,2 MSEK (-0,7 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-1,2 MSEK).
  • Resultat per aktieuppgick till -0,07 SEK (-0,18 SEK).

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2023

  • JS Security erhåller ordrar om cirka 5,1 MSEK.
  • Liselott Lading och Paul Ulvinius tillträder som nya styrelseledamöter.

Väsentliga händelser efter perioden 1 januari – 31 mars 2023

  • VD-byte och ledningsförändringar i JS Security. Mårten Bergsten tillträdde som VD för koncernen. Pierre Grönberg tillträdde som produktägare för SB-Storage & SB-NET. Christopher Ramstedt tillträdde som försäljningschef med ett fortsatt Investor Relations-ansvar.
  • JS Security erhåller en tilläggsorder om cirka 75 TSEK från en stor aktör inom lastbilsindustrin.

VD har ordet

Kära aktieägare,

Det är med stor glädje och stolthet som jag ser tillbaka på JS Securitys första kvartal av 2023. Under det första kvartalet har JS Security erhållit ordrar till ett totalt värde av cirka 5,1 MSEK. Detta är ett resultat av vårt fortsatta fokus på att leverera högkvalitativa säkerhetslösningar som möter våra kunders behov och förväntningar.

Vidare vill jag berätta att vår produktutveckling har fortsatt att vara en central del av vår verksamhet under det första kvartalet, och vi har planerat för ytterligare utvecklingssprintar framledes för att tillgodose det ökade behovet av säkerhetslösningar som marknaden efterfrågar. Vi är ständigt uppmärksamma på behoven hos våra kunder och strävar efter att utveckla innovativa lösningar som kan hjälpa dem att möta de utmaningar de står inför.

På försäljningsfronten har vi också sett en positiv utveckling under det första kvartalet av 2023. Vi har lyckats säkra våra avtal med befintliga kunder, vilket har bidragit till fortsatt stabila intäktsflöden. Koncernen står framlåtlutad för att fortsätta öka våra intäkter och växa på marknaden. Vi har en stark position inom säkerhetsbranschen och kommer att fortsätta att erbjuda våra kunder högkvalitativa och innovativa lösningar som kan möta deras behov. Vi är övertygade om att vår satsning på produktutveckling och vårt starka fokus på kundnöjdhet kommer att fortsätta att driva vår framgång.

Jag vill också ta tillfället i akt att informera er om att vi har haft en ledningsförändring på JS Security och att jag nu lämnar över stafettpinnen till vår nya VD, Mårten Bergsten. Tillsammans med den nya ledningen ser vi fram emot att ta bolaget vidare till nya höjder.

Mårten Bergsten är en erfaren företagsledare med en gedigen bakgrund inom IT och informationssäkerhet. Innan han anslöt sig till JS Security var Mårten medgrundare och VD för Stonebeach AB, ett företag som specialiserat sig på informationssäkerhet och dokumenthantering. Under sin tid på Stonebeach byggde Mårten upp företaget till en betydande aktör på marknaden och bidrog till dess framgångsrika försäljning.

Med över 20 års erfarenhet inom branschen har Mårten en djup förståelse för de utmaningar och risker som företag står inför när det gäller informationssäkerhet. Han har en dokumenterad track record av att hjälpa företag att skydda sin information mot cyberattacker och andra hot, samtidigt som han utvecklar innovativa lösningar för att möta nya och föränderliga hotbilder.

Med sin omfattande kunskap och erfarenhet inom branschen är jag övertygad om att Mårten är rätt person att ta JS Security till nästa nivå. Hans kompetens och ledarskapsförmåga kommer att bidra till att bolaget fortsätter att leverera högkvalitativa säkerhetslösningar till våra kunder och ta oss närmare vårt mål att bli en ledande aktör på marknaden.

Jag vill tacka alla anställda, aktieägare och samarbetspartners för deras engagemang och stöd under min tid som VD för JS Security. Jag önskar er alla fortsatt framgång och lycka i framtiden.

Pierre Grönberg
Avgående VD – JS Security Technologies Group AB

JS Security publicerar delårsrapport för det första kvartalet (Q1) 2023

JS Security Technologies Group AB - Delårsrapport Q1 2023