0

Newsroom

2023-04-18 06:38 Regulatory

VD-byte och ledningsförändringar i JS Security

Styrelsen i JS Security har tillsammans med ledningen, lagt fram en strategi som innebär en intensifiering av arbetet med tillväxt, likväl som man kommer fortsatta arbetet med utveckling och innovation. För att bolaget ska kunna bli ledande inom sin nisch och fortsätta att driva innovation och nytänkande inom cybersäkerhetsbranschen genomförs följande förändringar;

Styrelsen har tillsammans med Pierre, beslutat att han fullt ut skall fokusera på produktutveckling och innovation. Pierre kommer således att omgående avgå som VD och istället tillträda sin nya roll som produktägare över SB-Storage & SB-NET.

Mårten Bergsten, VD i JS Securitys helägda dotterbolag Stonebeach AB, kommer efterträda Pierre i rollen som VD för JS Security.

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig i JS Security, kommer i samband med detta, tillträda som Chief Sales Officer (‘’CSO’’) med ett fortsatt ansvar för Investor Relations. Christopher kommer arbeta nära Mårten för att leda affärsutveckling, försäljning samt tillväxt.

‘’Vi genomför dessa förändringar för att JS Security ska fortsätta mot sin målsättning om att bli en ledande aktör, samtidigt som ledningen arbetar mot visionen om att samhället i stort, skall begränsas från cyberkriminalitet. Pierre, Mårten och Christopher är alla tre, viktiga personer för att JS Security skall nå framgång. Desto viktigare är det att dessa resurser fördelas på mest effektiva sätt. Genom att allokera Pierre mot produktutveckling och innovation, samtidigt som Mårten och Christopher tillsammans arbetar med företagets affärsutveckling, försäljning samt tillväxt, kan vi snabbast möjligt nå framgång.’’ säger Niclas Folkesson, styrelseordförande, JS Security

Om Mårten Bergsten

Mårten Bergsten, född 1968, är en erfaren företagsledare och entreprenör. Han är VD och medgrundare av Stonebeach AB, ett företag verksamma inom informationssäkerhet och dokumenthantering..

Mårten har en imponerande bakgrund inom branschen och har arbetat inom IT och informationssäkerhet i över 20 år. Han har specialiserat sig på att hjälpa företag att hantera risker och skydda sin information från cyberattacker och andra hot.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-18 08:38 CET.

VD-byte och ledningsförändringar i JS Security