0

Newsroom

2023-04-20 14:42 Regulatory

Publicering av årsredovisning 2022 senareläggs tills imorgon

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB meddelar idag att publiceringen av årsredovisningen för 2022, senareläggs tills imorgon 2023-04-21. Anledningen till senareläggningen är p.g.a. stora felaktigheter vid export av slutgiltig version av årsredovisningen. Detta härleds till ett tidigare systemfel hos tredje part.

Release