JSSEC -0.12 SEK

1.988 SEK

Nyhetsrum

Press Release 1 juli 2022 16:06

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 3 307 858 aktier, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 37 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 85 procent. JS Security tillförs därmed 7 613 931 kronor före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Press Release 22 juni 2022 14:09

JS Security accelererar strategi och byter VD

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har beslutat om genomförandet av en strategisk översyn av Bolaget och dess affärsområden. Bolagets målsättning är nu att accelerera strategin, vilket förutsätter en permanent VD.

Press Release 21 juni 2022 13:27

JS Security presenterar APEX – Viktig milstolpe i koncernens utveckling

JS Security Technologies Group AB:s helägda dotterbolag JS Security Technologies AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), presenterar idag en utarbetad och konceptualiserad paketering av Bolagets tjänst APEX. APEX är en decentraliserad och fullt S3-kompatibel fillagringstjänst. Paketeringen av APEX markerar en viktig milstolpe i Bolagets strategi om att nå tydliga KPI:er för produktutvecklingen 2022.

Press Release 15 juni 2022 13:00

JS Security erhåller order avseende Apex

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en mindre order om cirka 25 TSEK. Ordern avser JS Securitys tjänst Apex.

Press Release 10 juni 2022 12:24

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av föreliggande företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Press Release 1 juni 2022 12:47

JS Security Technology Group AB genomför en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK, emissionen är säkrad genom garanti

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Press Release 1 juni 2022 12:47

JS Security Technology Group AB genomför en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK, emissionen är säkrad genom garanti

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

News 25 maj 2022 06:25

Block_013: Koncernens utveckling och målsättningar

Bästa aktieägare och andra intressenter,   Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security beträffande Koncernens utveckling och målsättningar för Q2 – Q4 2022. Med anledning av kommande långhelg, tidigarelägger vi publiceringen av Block_013.   Sedan vår notering på Spotlight Stock Market för drygt ett år sedan, har vi haft som ambition att […]

Press Release 24 maj 2022 07:07

JS Security bygger ett system som kan spåra kommande cyberattacker

Ett system som kan spåra kommande cyberattacker JS Security arbetar för närvarande med ett system där vi inom en snar framtid kommer kunna identifiera signaturer på de mest avancerade cyberattackerna. Detta ger oss möjligheten att använda befintlig data i en backup, för att på ett mycket tidigt stadium identifiera när något fientligt håller på att […]