JSSEC 0 SEK

0.147 SEK

Nyhetsrum

Press Release 8 november 2022 10:33

Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) delårsrapport för tredje kvartalet 2022, offentliggörs torsdagen den 17 november klockan 08:00. En presentation på svenska hålls samma dag klockan 09:00 hos Skills Corporate Finance på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Press Release 1 november 2022 13:47

JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 260 TSEK. Ordern avser JS Securitys ”SaaS”-tjänster och lösningar.

News 28 oktober 2022 07:00

Block_015

Bästa aktieägare och andra intressenter, Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.  Arbetet med försäljning kopplat till Gartner samarbetet fortsätter. Vi har under perioden undertecknat två sekretessavtal med två olika intressenter för att säkert kunna fördjupa dialogerna kring implementation av de tekniska bitarna. Intressenterna önskar en hybridlösning där vi applicerar vår filfördelning- […]

News 17 oktober 2022 14:14

EU och GDPR ställs inför en ny Amerikansk presidentorder – JS Security upprätthåller fortsatt full integritet beträffande lagrad data

Amerikansk presidentorder signerades den 10:e oktober rörande regelverk för signalspaning och hantering av privatpersoners uppgifter. JS Securitys lösningar stillar oron med att data lämnas ut till obehöriga. JS Security ger istället kunden full kontroll över sin egen data. Risk för ny talan i EU-domstolen för att säkerställa att privatpersonens integritet på internet. Den 10:e oktober […]

News 14 oktober 2022 09:20

Vad är tillräcklig skyddsnivå för din personliga data?

Vid överföring av data till länder utanför EU måste mottagaren hålla en standard som möter kraven för Europeiska Unionen, annars bryter avsändaren mot GDPR. EU-kommissionen har fattat beslut att, utöver EUs medlemsländer, är skyddsnivån tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i följande länder: Andorra, Argentina, Bailiwick of Guernsey, Färöarna, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, Nya […]

News 12 oktober 2022 13:44

JS Security eliminerar risken för att din data skall lämnas ut med stöd av FISA-702

FISA-702 står för Foreign Intelligence Surveillance Act, Section 702. Denna förordning innebär att amerikanska underrättelsetjänster anonymt kan inhämta data hos amerikanska företag om utländska medborgare.

News 10 oktober 2022 12:35

EU-kommissionen har presenterat nytt förslag avseende krav på uppkopplade enheter

Med den föreslagna förordningen – Cyber Resiliance Act, vill Europeiska kommissionen uppnå en högre nätverkssäkerhet. Ambitionen är att Cyber Resiliance Act skall bli en internationell standard för IoT-hantering, där IoT står för ‘’Internet of Things’’

Press Release 7 oktober 2022 08:07

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 7 oktober 2022, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma.  Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma.  Stämman beslutade välja Fineasity AB som nytt revisionsbolag med Ben Behnam Mahajerzadeh-Heidari som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag.  Kan noteras att beslutet togs enhälligt.

News 6 oktober 2022 07:02

Vad är Web3 för något? Hur kommer datalagring att se ut i framtiden?

För att förstå hur internet och datalagring kommer se ut i framtiden, måste vi först göra en tillbakablick: