JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2023-03-21 07:00 Regulatory

Nya datum för publicering av årsredovisning 2022 samt årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB meddelar idag att publicering av årsredovisningen för 2022 samt genomförande av årsstämman kommer att senareläggas. Anledningen till detta är att framtagandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 dragit ut något på tiden. Detta har resulterat i att årsredovisningen för 2022, inte kommer att kunna publiceras enligt tidigare bestämt datum och således inte hållas tillgänglig på Bolagets hemsida och fysiskt på Bolagets kontor, två veckor före planerad årsstämma. 

Då bl.a. Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkningen ska fastställas på årsstämman, har styrelsen fattat beslut om nya datum för publicering av årsredovisning 2022 samt årsstämman 2023. 

De nya datumen återfinns nedan:

Publicering av årsredovisning 2022: 2023-04-20

Årsstämma 2023: 2023-05-05

Nya datum för publicering av årsredovisning 2022 samt årsstämma i JS Security Technologies Group AB