JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Nyhetsrum

News 25 maj 2022 06:25

Block_013: Koncernens utveckling och målsättningar

Bästa aktieägare och andra intressenter,   Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security beträffande Koncernens utveckling och målsättningar för Q2 – Q4 2022. Med anledning av kommande långhelg, tidigarelägger vi publiceringen av Block_013.   Sedan vår notering på Spotlight Stock Market för drygt ett år sedan, har vi haft som ambition att […]

Press Release 24 maj 2022 07:07

JS Security bygger ett system som kan spåra kommande cyberattacker

Ett system som kan spåra kommande cyberattacker JS Security arbetar för närvarande med ett system där vi inom en snar framtid kommer kunna identifiera signaturer på de mest avancerade cyberattackerna. Detta ger oss möjligheten att använda befintlig data i en backup, för att på ett mycket tidigt stadium identifiera när något fientligt håller på att […]

Press Release 17 maj 2022 06:00

Delårsrapport kvartal ett (Q1) 2022

Kvartal 1 (Q1), 2022 Totalt intäkter för perioden uppgick till 1,8 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,2 MSEK. Balansomslutning uppgick till 10,6 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK.   Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2022 Presenterar lyckat resultat från HackerOne’s bounty- och penetrationstestning. Lanserar Security-as-a-Service samt decentraliserade P2P-nätverk. JS […]

Press Release 6 maj 2022 15:00

JS Security erhåller order om cirka 150 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag, genom sitt helägda dotterbolag Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’), erhållit en order om cirka 150 TSEK från en stor aktör på bolånemarknaden. Ordern avser support- och underhåll av system kopplat till information- och dokumenthantering.

Press Release 2 maj 2022 10:06

Senarelagd publicering av Block_013

Bästa aktieägare, Block_013 var planerat att publiceras den 29:e april 2022.  Med anledning av den föregående veckans årsstämma samt kommande delårsrapport, senarelägger vi publiceringen av Block_013 till den 27:e maj 2022. Som kommunicerat under föregående vecka, beslutade stämman att välja Niclas Folkesson, Anders Pätsi och Pierre Grönberg som nya styrelseledamöter i JS Security Technologies Group […]

Press Release 28 april 2022 12:27

Kommuniké årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 28 april 2022 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:  Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.   Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.   Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande […]

Press Release 14 april 2022 09:57

JS Security publicerar fallstudie avseende arbetet hos Scania

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har publicerat en fallstudie avseende det arbete som dotterbolaget Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’) utfört hos lastbilstillverkaren Scania CV AB (‘’Scania’’) i Södertälje.

Press Release 8 april 2022 10:19

JS Security ingår kundavtal med ett svenskt e-handelsföretag avseende Security-as-a-Service

JS Security Technologies Group AB (“JS Security” eller ‘’Koncernen’’) ingår idag, genom sitt dotterbolag JS Security Technologies AB, ett kundavtal med ett svenskt e-handelsföretag. Kundavtalet avser JS Securitys decentraliserade fillagringsplattform Security-as-a-Service. 

News 7 april 2022 15:31

Block_012

Bästa aktieägare och andra intressenter! Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. Vår ‘’mission och vision’’ handlar mycket om utbildning kring ny teknologi. Detta för att skapa förståelse hos kunden för varför man skall satsa på ‘’Web3’’-teknologi istället för att enbart fokusera på traditionella, centraliserade, lösningar. Vi leder kunden genom en process […]