0

Newsroom

2023-02-24 07:12 Regulatory

Rättelse: Bokslutskommuniké 2022 – Ökad nettoomsättning och minskad förlust under Q4

Koncernsammanfattning av JS Security Technologies Group AB

Kvartal fyra (Q4), oktober 2022 – december 2022 i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 055 TSEK (-186 TSEK).
  • EBITDA uppgick till -797 TSEK (-1 224 TSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 801 TSEK (-1 485 TSEK).
  • Resultat per aktieuppgick till -0,14 SEK (-0,23 SEK).

Händelser under perioden oktober 2022 – december 2022

  • JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK. Orden avser JS Securitys "Saas"-tjänster och lösningar.
  • JS Security erhåller ordrar om 1,8 MSEK.

Händelser efter perioden oktober 2022 – december 2022

  • JS Security erhåller ordrar om cirka 5,1 MSEK.
  • Liselott Lading och Paul Ulvinius tillträder som nya styrelseledamöter.

VD har ordet

JS Security är ett innovativt företag som levererar produkter, teknik och tjänster inom cybersäkerhetsbranschen. Under kvartal fyra 2022, har vi sett en ökning av vår nettoomsättning jämfört med -186 TSEK föregående år. Detta är ett tecken på vår styrka och vår förmåga att fortsätta växa i en traditionell och trög marknad.

Tack vare effektivisering av verksamheten samt en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster, har vi minskat EBITDA från -1 224 TSEK till -797 TSEK. Vi har ökat vår lönsamhet genom att minska kostnaderna, samtidigt som vi har ökat försäljningen.

Vi är stolta över vår förbättring i resultat per aktie, -0,14 SEK jämfört med -0,23 SEK under samma period föregående år. Detta visar på vår starka vilja att leverera värde till våra aktieägare och förbättra vår lönsamhet.

JS Security är en aktör inom decentraliserad web3-teknologi med fokus på cybersäkerhet. Vi fortsätter att utforska nya möjligheter samt utmaningar för att säkerställa en stabil och hållbar tillväxt. Vi har tagit strategiska beslut, ingått samarbeten med branschledande företag samt satsat på våra produkter för att säkerställa vår framgång.

Vi har redan sett positiva resultat från och med kvartal två 2022. Vår integrering med Stonebeach har stärkt vårt varumärke och vår synlighet på marknaden. Vi är på rätt väg mot att nå våra mål och vi strävar mot fler positiva resultat i närtid.

Jag är är optimistisk om vår riktning och kommer att fortsätta leda företagets långsiktiga framgång. Vi har tydliga mål och arbetar hårt för att bli mer lönsamma och leverera mer värde till våra aktieägare.

Mitt fortsatta arbete med JS framöver

Cybersäkerhet är en viktig aspekt inom IT-säkerhet. Vi har en robust strategi på plats för att skydda företags data från attacker, stöld eller skada. Vi förstår hur viktigt det är för företag, myndigheter och organisationer att ha en lösning som ger högsta möjliga säkerhet och trygghet.

Vi är glada över den positiva feedback vi har fått från potentiella kunder, våra tidigare test kunder, nya kunder och partners. Vi beskriver oss själva som experter inom säker dokumenthantering och informationssäkerhet – vilket ger en klarare förståelse för vad vi kan erbjuda. 

När det kommer till ‘’molnet’’ i jämförelse med våra lösningar, har vi valt en decentraliserad approach, detta för att möjliggöra en hög nivå av säkerhet. Vi fokuserar även på de legala fördelarna, vilket är en viktig aspekt när det kommer till cybersäkerhet.

Vi betonar alltid att vår lösning kan garanterar den säkerhet som ställs och att på kod nivå bevisa att kundens information hålls säker. Vi informerar också våra potentiella kunder om hur deras data flödar i systemet och hur vi är helt oberoende tredje parter – vilket ökar kundernas förtroende och känsla av trygghet.

Vi kompromissar inte när det gäller datasäkerhet, utan erbjuder en hög nivå av säkerhet till våra kunder. Vi erbjuder också hjälp med åtkomster och informationsklassificering, vilket idag är en svår uppgift för många företag och myndigheter. Vår lösningar är verifierade av experter för att garantera att vi håller vårt löfte om ogenomtränglighet.

Att investera i JS Security, innebär att du investerar i framtiden. En framtid när vi har ett nationellt cybersäkerhetsskydd, där vi och utomstående experter anser att vi har en ljus framtid.

Pierre Grönberg
VD – JS Security Technologies Group AB

Rättelse: Bokslutskommuniké 2022 - Ökad nettoomsättning och minskad förlust under Q4

JS Security Technologies Group - Delårsrapport Q4 - 2022