0

Newsroom

2023-01-23 09:12 Regulatory

JS Security erhåller order om cirka 5 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 5 MSEK. Ordern avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under året.

‘’Väldigt glädjande att koncernen fortsätter ta nya ordrar i rask takt. Denna ordern visar att strategin som vi under den senaste tiden utarbetat – hitintills fungerar, trots att den inte är 100% sjösatt. Vi ser stora möjligheter till att koncernen skall kunna bli kassaflödespositiv under år 2023.” säger Pierre Grönberg, VD och grundare, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

JS Security erhåller order om cirka 5 MSEK