JSSEC 0.03 SEK

0.475 SEK

Newsroom

2023-01-19 15:31 Regulatory

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid extra bolagsstämman den 19 januari 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Niclas Folkesson, Anders Sandqvist-Pätsi, Pontus Wilgodt och Pierre Grönberg. Per Holmstedt avböjde omval och trädde ur styrelsen. Nyval av styrelseledamöterna Paul Ulvinius och Liselott Lading. Niclas Folkesson valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen.

Kan noteras att beslutet togs enhälligt.

Release