JSSEC 0 SEK

0.147 SEK

Newsroom

2023-01-27 10:47 Regulatory

JS Security erhåller order från stort svenskt företag

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om 0,1 MSEK från ett stort svensk företag. Ordern avser arbete med JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar där Bolaget kommer agera produktägare hos kunden. JS Security avser att utöka engagemangen med kunden i framtiden.

‘’Denna order stärker tydligt vår närvaro hos kunden. Rollen som produktägare ger JS Security möjligheten att säkerställa att kunden får den bästa leveransen och upplevelsen beträffande våra produkter och tjänster. Vi ser stora möjligheter till att utöka vårt engagemang med kunden. Merförsäljning i form av ytterligare integrationer ligger närmst i pipeline.” säger Pierre Grönberg, VD och grundare, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder.

JS Security erhåller order från stort svenskt företag