JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2023-05-30 06:47 Regulatory

Block_019: Stärker vår finansiella grund för att möjliggöra fortsatt tillväxt och revolutionera datalagring med banbrytande decentraliserade datalagringslösningar

Bästa aktieägare,

JS Security styrelse har under föregående vecka fattat beslut om en företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK. Dessa beslut är en del av bolagets strategi att stärka sin finansiella grund och möjliggöra fortsatt tillväxt på marknaden.

‘’Vi är stolta över att meddela att tilläggsköpesskillingen för förvärvet av Stonebeach AB utgör en väsentlig del av kvittningsemissionen. Det är viktigt att belysa att de tidigare delägarna har dedikerat betydande resurser och tid för att bygga upp StoneBeach till vad det är idag. Deras investeringar och engagemang har varit avgörande för att forma StoneBeach till det företag det är idag.

Vi ser detta som ett kraftfullt uttryck för förtroende och lojalitet från de tidigare delägarna. Genom att erbjuda dem en ägarandel i JS Security, får de möjlighet att fortsätta vara en del av vårt framgångsrika team och ta del av framtida vinster och tillväxt. Detta är en betydelsefull markering av vårt gemensamma engagemang för att skapa en stark och konkurrenskraftig verksamhet.’’ säger Christopher Ramstedt, Försäljningschef & Investor Relations-ansvarig, JS Security

VD Mårten Bergsten har ordet

JS Security har utvecklat två banbrytande produkter, SB-Storage och SB-NET, som har potential att revolutionera datalagring och infrastruktur för plattformar och system. Genom att erbjuda innovativa och decentraliserade lösningar baserade på blockchain-teknologi är vi väl rustade att möta den ökande efterfrågan på säkra och pålitliga lagringsalternativ.

Vårt ledningsteam består av erfarna experter inom blockchain-teknologi, datalagring och affärsutveckling. Deras starka erfarenhet och expertis inom branschen banar väg för JS Securitys framtida tillväxt och framgång på marknaden. Det är värt att notera att majoriteten av ledningen även är betydande aktieägare i bolaget, vilket ger dem starka incitament att säkerställa en positiv kursutveckling.

I det rådande osäkra omvärldsläget har efterfrågan på decentraliserade lagringslösningar ökat avsevärt. Vi befinner oss i en stark position för tillväxt, med innovativ teknologi och förmåga att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för att förebygga dataintrång. I en tid då kostnaderna för att åtgärda dataintrång fortsätter att stiga, erbjuder JS Securitys tjänster en ‘’billigare försäkring’’ mot potentiella intrång och de höga kostnaderna som är förknippade med dem.

Med en marknadsandel på framväxt och med blockchain-teknologi som en framtidsinriktad drivkraft för datalagring förväntas JS Security fortsätta sin tillväxtresa. Som en av de få aktörerna som erbjuder decentraliserade lösningar för datalagring och infrastruktur baserat på blockchain-teknologi har JS Security en betydande potential att växa exponentiellt under de kommande åren. 

För att ytterligare stärka sin position och öka sin synlighet på marknaden kommer vi att med emissionlikviden primärt fokusera på försäljning, marknadsföring och rekrytering. Genom att implementera en omfattande strategi som inkluderar marknadsföringskampanjer, närvaro på mässor och evenemang, webinarier och annonsering i olika kanaler, kommer bolaget att öka sin synlighet och således plocka marknadsandelar.

Rekryteringsplanerna för det kommande året inkluderar att välkomna två nya konsulter till Stonebeach, vilket kommer att bidra med värdefull erfarenhet och expertis inom sina respektive områden. Dessutom planeras anställningen av två utvecklare som kommer att arbeta specifikt med att förbättra och vidareutveckla bolagets produkter. En dedikerad säljare kommer också att anställas för att främja och sälja JS Securitys breda utbud av tjänster och produkter.

Framåt kommer JS Security att fortsätta sin utveckling genom att förbättra sina befintliga produkter, SB-Storage och SB-NET, genom införande av nya funktioner och moduler. En spännande produkt som under en tid framåt kommer att utvecklas är "Anomaly Detection" (avvikelsedetektering), som syftar till att upptäcka och varna för intrångsförsök i tid. Genom att analysera och övervaka systemaktivitet, historisk data och användarbeteende kan denna produkt identifiera ovanliga eller misstänkta mönster som kan indikera pågående attacker. Genom att agera snabbt på sådana avvikelser ska JS Security effektivt förebygga och begränsa eventuella intrångsförsök.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot framtiden, där vår innovativa teknologi och dedikerade och erfarna ledning kommer att spela en avgörande roll. Genom att konsekvent arbeta mot att nå svarta siffror i Q1 2024, kommer vi att stärka vår position på marknaden och öppna upp möjligheter för fortsatt tillväxt och framgång.

Block_019: Stärker vår finansiella grund för att möjliggöra fortsatt tillväxt och revolutionera datalagring med banbrytande decentraliserade datalagringslösningar