JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2023-06-13 06:43 Regulatory

JS Security erhåller order om cirka 120 TSEK

JS Security har idag, erhållit en order om cirka 120 TSEK. Syftet med denna order är att tillhandahålla löpande support och underhåll för kundens system, vilket är av avgörande betydelse för deras verksamhet. Ordern är uppdelad i två delar. Den första delen täcker behovet av support och assistans vid systemdrift, medan den andra delen fokuserar på regelbundet underhåll för att säkerställa normal drift.

Ordern har ett initialt värde på cirka 120 TSEK och sträcker sig över en 12-månadersperiod, med start i juni 2023. Avtalet förnyas automatiskt årligen såvida inte någon av parterna väljer att avsluta samarbetet. Utöver det initiala ordervärdet på cirka 120 TSEK kommer eventuell ytterligare ersättning att baseras på överenskommen timdebitering för arbete som överstiger de förutbestämda timmarna.

Av integritetsskäl och i enlighet med diverse avtalsklasuler har JS Security och den involverade aktören kommit överens om att inte offentliggöra namnet på företaget i detta pressmeddelande.

JS Security erhåller order om cirka 120 TSEK