JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2023-06-05 12:49 Regulatory

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. 

Styrelsen för JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 25 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas vid fullteckning tillföra Bolaget 11,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleds onsdagen den 7 juni 2023 och pågår till och med onsdagen den 21 juni 2023. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. 
Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt hos JS Security samt på Bolagets (https://investor.jssecurity.tech/investerare/), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut. 

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier

JS Security informationsmemorandum