0

Newsroom

2024-04-12 08:35 Regulatory

JS Security publicerar årsredovisning för 2023

‘’Under 2023 har JS Security fokuserat på att stärka både vår position på marknaden och vår finansiella grund. Vi har sett en ökad efterfrågan på lösningar inom säker dokumenthantering och har fortsatt att utveckla vår produktportfölj för att möta de föränderliga kraven på marknaden. Decentraliserade lösningar och Web3-teknologi är centrala i vår strävan att erbjuda ännu säkrare och effektivare alternativ för att skydda kundernas data.

Samtidigt har vi aktivt arbetat för att effektivisera vår kostnadsstruktur och har redan gjort framsteg. Vi ser att det finns ytterligare potential för förbättringar och är fast beslutna att skapa en stark och stabil grund för vår framtida tillväxt.’’ kommenterar Mårten Bergsten, vd, JS Security

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på JS Securitys hemsida för investerarrelationer (https://ir.jssecgroup.com/rapporter/).

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-12 10:35 CET.

JS Security publicerar årsredovisning för 2023

JSSEC Group - Årsredovisning 2023