0

Newsroom

2023-11-07 11:24 Regulatory

Flaggningsmeddelande i JS Security

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag erhållit information om att aktieägaren Tommy Hammarström, genom avyttring av aktier i Bolaget passerat flaggningsgränsen om fem (5) procent.

Per dagens datum, 7 november 2023, äger Tommy Hammarström 2 013 457 aktier, motsvarande ca 4,96 % av röster och kapital i JS Security Technologies Group AB.

Flaggningsmeddelande i JS Security