0

Nyhetsrum

Press Release 31 augusti 2021 14:04

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.

Press Release 31 augusti 2021 14:04

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.

News 30 augusti 2021 09:58

Analyst Group – Intervju med JS Security

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har medverkat i en videointervju som produceras av Analyst Group.

News 24 augusti 2021 11:09

JS Security medverkar i en videointervju med Analyst Group

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt kommer att medverka i en videointervju som produceras av Analyst Group.

Press Release 23 augusti 2021 05:54

Delårsrapport kvartal 2 (Q2) 2021

Kvartal 2, 2021 Totalt intäkter för perioden uppgick till 0,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK. Balansomslutning uppgick till 7,5 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK.  Väsentliga händelser under perioden april till juni 2021 Bolagets utvecklingsarbete löper på enligt roadmap. Kraftig global ökning av cyberattacker och dataintrång skapa stora möjligheter för bolaget. Framgångsrik notering […]

News 2 augusti 2021 09:45

Framtidsbolagen – Säker Datalagring med Blockchain

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har medverkat i podden Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se.

Press Release 30 juli 2021 11:31

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 30 juli 2021, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma. Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma.  Stämman beslutade om ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag.  Det kan noteras att beslutet togs enhälligt.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Christopher Ramstedt, […]

News 29 juli 2021 09:23

JS Security medverkar i podcasten Framtidsbolagen

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har  medverkat i podcasten Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se med Hampus Rebjö som programledare. 

Press Release 12 juli 2021 07:33

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ)

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB (publ), org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tid och plats: fredagen den 30 juli 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda […]