JSSEC -0.05 SEK

7.05 SEK

Newsroom

2021-08-23 05:54 Regulatory

Delårsrapport kvartal 2 (Q2) 2021

Kvartal 2, 2021

 • Totalt intäkter för perioden uppgick till 0,2 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK.
 • Balansomslutning uppgick till 7,5 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK. 

Väsentliga händelser under perioden april till juni 2021

 • Bolagets utvecklingsarbete löper på enligt roadmap.
 • Kraftig global ökning av cyberattacker och dataintrång skapa stora möjligheter för bolaget.
 • Framgångsrik notering av bolagets aktier på Spotlight Stock Market.
 • Föregående IPO:n övertecknades nästan 1300%.
 • Tecknat avtal med två återförsäljare för kommersialisering av bolagets produkter.
 • Kontraktering av två nyckelpersoner med lång erfarenhet och gedigna spetskompetenser inom Blockkedje-teknologi.
 • Lanserat IR-verktyg för investerare, aktieägare och analytiker i form av en app.

Väsentliga händelser efter perioden april till juni 2021

 • Medverkat i podden Framtidsbolagen.
 • Tillsatt Pontus Wilgodt som tf VD.
 • Uppmärksammats i media av bl.a. Finanstid.se, Realtid, Affärsvärlden m.f.

VD har ordet

Årets andra kvartal är nu avslutat och det har varit en mycket händelserik period. Bolagets aktie noterades framgångsrikt på Spotlight Stock Market den 12 maj 2021 med en överteckning om nästan 1300%. Noteringen medförde en ökad synlighet och en kvalitetsstämpel för JS Security samt vidare gav oss de finansiella förutsättningar som behövdes för att vidareutveckla bolaget. 

Vi har med bakgrund av detta, initierat vidareutvecklingen av befintliga produkter och tjänster samt framtida produktutbud baserat på vår underliggande blockchain-infrastruktur. Det har även gett oss möjlighet att satsa ännu hårdare på försäljning, partnerskap och samarbeten samt därtill kontraktera nya spetskompetenser inom det område vi verkar inom. 

Vi har under perioden arbetat hårt med bearbetning av nya kunder, befintliga dialoger, partnerskap samt samarbeten, som vi hoppas ska bära frukt under kommande kvartal. Vi har kontrakterat två erfarna återförsäljare med lång dokumenterad erfarenhet inom just förmedling av IT-relaterade produkter, för vidareförmedling av våra produkter och tjänster. Vi upplever att marknaden är ännu mer mottagliga och villiga att investera i våra produkter och tjänster efter den senaste tidens uppmärksammade cyberattacker som eskalerar i en allt mer oroväckande takt. 

Förutom att antalet attacker har ökat avsevärt under de senaste åren, har komplexiteten av dessa hot också ökat dramatiskt. Den globala kostnaden för cyberkriminalitet uppskattas nå 6 biljoner USD år 2021. Detta skapar nya och stora möjligheter för bolagets teknologi. 

Vi har vidare under perioden lanserat ett Investor Relations-verktyg för att möjliggöra en tydligare och lättsammare kommunikation med investerare, analytiker och aktieägare. 

Därtill har JS Security fått en större spridning i diverse mediekanaler som t.ex. podcasten Framtidsbolagen, vilket är ett kvitto på vårt hårda arbete i den tillväxtfas som vi är i. 

Framledes är det fortsatt hårt arbete med fokus på utveckling, försäljning, partnerskap samt samarbeten med kommuner, myndigheter och företag. Vi kommer även att fortsätta sondera marknaden efter potentiella strategiska förvärv i linje med vår strategi. 

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa mot ett säkert och integritetsskyddat digitalt liv!

Stockholm, 23 augusti 2021

Pontus Wilgodt, tf VD 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

JS Security-Dela rsrapport-2

Delårsrapport kvartal 2 (Q2) 2021

JS Security-Dela rsrapport-2