JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Nyhetsrum

Press Release 10 december 2021 07:05

JS Security förvärvar informationssäkerhetsföretaget Stonebeach AB

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag ingått ett bindande avtal med aktieägarna (‘’Säljarna’’) i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. Planerat tillträde är den 1 februari 2022.

News 9 december 2021 14:23

002 – BlockCast: Framtidsvisioner

Bästa aktieägare, Här kommer som utlovats nästa avsnitt i vår ”BlockCast-serie”. Avsnittet innehåller bl.a. en fördjupning av vår teknologi och reflektioner kring omvärlden. Vi berör även Bolagets framtidsvisioner och kommersialisering. Länk till BlockCast: https://open.spotify.com/episode/5yGWxBfaOpi3jiPFxftFEW?si=bce2a4577a4944f1  

News 8 december 2021 12:43

Överblicka vårt P2P-nätverk – Registrera dig som early-access

Här får du en smygtitt på Node Explorer, där du kan överblicka vårt P2P-nätverk. Vi arbetar intensivt med att koppla upp noder till nätverket och kommer snart att meddela den stora officiella lanseringen. Vill du vara en del av nätverket och dra nytta av alla fördelar som följer med att vara en Node Provider? Registrera […]

News 2 december 2021 16:15

Block_005

Bästa aktieägare,  Här kommer en kortare uppdatering från oss på JS Security. Under nästkommande vecka kommer vi att släppa ett mer omfattande BlockCast-avsnitt. Due Diligence-arbetet av Stonebeach AB inför vårt tilltänkta förvärv befinner sig nu i sitt slutskede. Vi är fortsatt mycket positiva till StoneBeach och dess synergier med JS Security.  Bounty- och penetrationstestning inför […]

News 18 november 2021 09:44

Block_004

Bästa aktieägare,  Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. Vi har under den senaste perioden arbetat intensivt med Due Diligence av Stonebeach AB inför vårt potentiella förvärv. Vi är fortsatt mycket positiva till StoneBeach och dess synergier med JS Security.  För den som eventuellt missat informationen om vårt tilltänkta förvärv av Stonebeach […]

News 18 november 2021 09:44

Block_004

Bästa aktieägare,  Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. Vi har under den senaste perioden arbetat intensivt med Due Diligence av Stonebeach AB inför vårt potentiella förvärv. Vi är fortsatt mycket positiva till StoneBeach och dess synergier med JS Security.  För den som eventuellt missat informationen om vårt tilltänkta förvärv av Stonebeach […]

Press Release 15 november 2021 09:05

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.

Press Release 15 november 2021 07:45

Delårsrapport kvartal tre (Q3) 2021

Kvartal 3 (Q3), 2021 Totalt intäkter för perioden uppgick till 1,6 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK. Balansomslutning uppgick till 6,3 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK.  Väsentliga händelser under perioden juli till september 2021 Tillsatt Pontus Wilgodt som tf VD. Utveckling mot vår B2C-produkt och underliggande infrastruktur fortlöper enligt plan. Medverkat i podden […]

News 3 november 2021 10:59

Block_003

Bästa aktieägare,  Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. Vi har nu initierat den sista utvecklingsfasen inom ramarna för R1 (Roadmap 1). Detta innebär att ‘’Node Provider´´-applikationen inom kort öppnas upp för ‘’early-access’’. Node Provider-applikationen är den delen av nätverket som möjliggör för aktieägare, privatpersoner samt andra intressenter, att ansluta sig till […]