JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Nyhetsrum

Press Release 2 november 2021 19:25

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

Press Release 28 oktober 2021 13:24

Block_002

Bästa aktieägare,  I enlighet med tidigare kommunicerad information, så kommer här en ny uppdatering från oss på JS Security. Uppdateringen omfattar vidareutveckling samt försäljnings- och affärsuppdrag. Beträffande försäljning, så har JS Security inlett en fördjupad diskussion, d.v.s. nästa steg i försäljningsprocessen med tre stycken aktörer beträffande Bolagets tjänst ’’Security-as-a-service’’. Dessa tre företag befinner sig nu […]

Press Release 21 oktober 2021 12:43

Block_001 Nyheter och löpande uppdateringar från JS Security

Bästa aktieägare,  Vi har mycket spännande på gång och är nu redo att löpande börja kommunicera händelser i bolaget i ett nytt format.  Den senaste tiden har stort fokus lagts på utveckling och dialoger med intressenter, potentiella partners samt potentiella kunder. Efter månader av hårt arbete har vi byggt ett långsiktigt team som kommer driva […]

Press Release 4 oktober 2021 08:06

VD-uppdatering

Årets tredje kvartal är förbi och jag kan nu sammanfatta en händelserikt period för JS Security, präglat av framsteg inom både utveckling och kundbearbetning. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi har en robust affärsmodell samt en stark och kompetent organisation för att ta JS Security till nya höjder.

Press Release 31 augusti 2021 14:04

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.

Press Release 31 augusti 2021 14:04

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.

News 30 augusti 2021 09:58

Analyst Group – Intervju med JS Security

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har medverkat i en videointervju som produceras av Analyst Group.

News 24 augusti 2021 11:09

JS Security medverkar i en videointervju med Analyst Group

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt kommer att medverka i en videointervju som produceras av Analyst Group.

Press Release 23 augusti 2021 05:54

Delårsrapport kvartal 2 (Q2) 2021

Kvartal 2, 2021 Totalt intäkter för perioden uppgick till 0,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK. Balansomslutning uppgick till 7,5 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK.  Väsentliga händelser under perioden april till juni 2021 Bolagets utvecklingsarbete löper på enligt roadmap. Kraftig global ökning av cyberattacker och dataintrång skapa stora möjligheter för bolaget. Framgångsrik notering […]