JSSEC 0 SEK

6.9 SEK

Newsroom

2021-11-15 09:05 Regulatory

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

Pontus Wilgodt har förvärvat 2210 st aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Pontus Wilgodts sammanlagda aktieinnehav till 340 000 aktier, motsvarande 5,37% av kapital och röstetal. 

Denna publicering föranleds av att JS Security har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller försäljningar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

JS Securitys tf VD förvärvar aktier