JSSEC 0 SEK

6.9 SEK

Newsroom

2021-11-18 09:44 Non-Regulatory

Block_004

Bästa aktieägare, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Vi har under den senaste perioden arbetat intensivt med Due Diligence av Stonebeach AB inför vårt potentiella förvärv. Vi är fortsatt mycket positiva till StoneBeach och dess synergier med JS Security. 

För den som eventuellt missat informationen om vårt tilltänkta förvärv av Stonebeach AB (se pressmeddelande daterat 2021-11-02), så är det ett företag inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’. Vi ser att StoneBeach kan addera ett stort mervärde till JS Securitys produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens och befintliga kunder inom bank-, finanssektorn samt fordonsindustrin.

JS Securitys utveckling löper fortsatt i enlighet med uttalad utvecklingsplan. Samtliga milstolpar i R1 (utvecklingsplanen) är nu slutförda och bounty-testing samt penetrationstestning är nu initierade och även dessa fortlöper enligt plan. 

Vi har vidare satt ihop ett marknadsföringsteam, som kommer arbeta parallellt med vår interna försäljningsorganisation för att profilera våra produkter. De skall vidare arbeta fram en effektiv marknadsföringsplan för att så snabbt som möjligt nå ut med våra produkter till relevanta målgrupper, även globalt.

JS Security har sedan notering haft en tydlig strategi kring kommunikation och transparens mot Bolagets aktieägare, potentiella kunder och andra intressenter. Som en del av detta, och för att ta JS Securitys kommunikation till nya nivåer, har vi lanserat ett nytt kompletterande format, en podcast vid namn ‘’BlockCast’’. 

Då det händer väldigt mycket runt JS Security och Bolagets produkter så är tanken med BlockCast att Bolagets grundare, Christopher Ramstedt & Pierre Grönberg, i ett avslappnat och enkelt format, skall få aktieägare samt andra intressenter mer insatta i vad som skapas.

Länk till BlockCast: https://open.spotify.com/show/3KR5jvYybREeviW1w1dE5t

Nästa block, ‘’Block_005" kommer att publiceras den 2 december 2021.

Block_004