0

Nyhetsrum

Press Release 8 juni 2021 13:59

JS Security presenterar sin 6 månaders utvecklingsplan i enlighet med tidigare kommunicerad information

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) presenterar sin 6 månaders utvecklingsplan, en s.k. roadmap, kopplat till den tidigare kommunicerade informationen kring nästa steg i Bolagets riktning mot att skapa ett nationellt självförsörjande datalagringssystem.
 

Press Release 7 juni 2021 09:55

Grundare förvärvar aktier i JS Security

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att en av Bolagets grundare, Christopher Ramstedt, har förvärvat aktier i Bolaget.
 

Press Release 4 juni 2021 07:14

JS Security tecknar avtal med återförsäljare

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag tecknat avtal med en återförsäljare avseende vidareförsäljning av Bolagets nuvarande- och framtida produktutbud inom Skandinavien.

Press Release 2 juni 2021 12:18

JS Security sammanfattar tidigare kommunicerad information sedan noteringen

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) avger idag onsdag den 2 juni 2021 en sammanfattning av tidigare kommunicerad information sedan noteringen på Spotlight Stock Market med bakgrund av den senaste tidens positiva händelser i Bolaget. 

Press Release 20 maj 2021 10:09

VD förvärvar aktier i JS Security

JS Security Technologies Group AB:s VD, Hampus Nyström har förvärvat 9 500 st aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Hampus Nyström sammanlagda aktieinnehav, privat och genom bolag, till 218 270 aktier, motsvarande 3,45 % av kapital och röstetal.

Press Release 19 maj 2021 16:20

Förtydligande i samband med dagens rapporterade insynsförsäljning

Aleko Invest AB, som helägs av närstående till Hampus Nyström, VD för JS Security Technologies Group AB, har avyttrat 23 000 aktier. Hampus Nyström, VD, har ej avyttrat några aktier.

Press Release 14 maj 2021 13:23

JS Security presenterar nästa steg mot en nationell självförsörjande infrastruktur inom säker datalagring

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) presenterar nästa steg i Bolagets riktning mot att skapa ett nationellt självförsörjande datalagringssystem. I detta steg ligger initialt vidareutveckling av Bolagets grundinfrastruktur för att således skapa en ny produkt, som andra företag i sin tur kan använda sig utav vid byggnation av decentraliserade applikationer.
 

Press Release 12 maj 2021 08:09

JS Security lanserar ny webbsida och app för finansiell kommunikation

I samband med handelsstarten för JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ”Bolaget”) på Spotlight Stock Market så lanserar Bolaget en ny Investor Relations webbsida, investor.jssecurity.tech, och en mobilapp med ny grafisk profil.
 

Press Release 12 maj 2021 06:12

Första handelsdag för JS Security

JS Security Technologies Group AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn: JSSEC) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm.