0

Newsroom

2021-05-19 16:20 Non-Regulatory

Förtydligande i samband med dagens rapporterade insynsförsäljning

Aleko Invest AB kvarstår med 318 470 aktier.

 

I linje med vad som tidigare har kommunicerats till marknaden i informationsmemorandumet, är Hampus Nyströms, direkta och indirekta innehav under lock-up på 12 månader.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Hampus Nyström, VD 

 

E-post: hampus@jssecurity.tech

 

ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security 
 

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm. 

Release