JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2021-05-20 10:09 Non-Regulatory

VD förvärvar aktier i JS Security

Denna publicering föranleds av att JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller avyttringar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Hampus Nyström, VD

 

E-post: hampus@jssecurity.tech

 

ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security
 

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Release