JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2021-05-12 06:12 Regulatory

Första handelsdag för JS Security

Idag onsdag den 12 maj är första handelsdag i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’). Bolaget utvecklar högteknologiska decentraliserade och distribuerade produkter samt tjänster inom datalagring med blockchain-teknologi som underliggande säkerhets- & verifieringskomponent.

‘’Decentraliserad och distribuerad datalagring representerar en grundläggande och viktig förändring i säkerheten, tillgängligheten och integriteten för storskalig lagring. JS Security frångår den idag den centraliserade hanteringen, där allt ligger lagrat på ett ställe och där lagrad information i vissa fall kan beviljas laglig åtkomst, läckas eller hackas utan ägarens medgivande.”, säger Christopher Ramstedt, grundare JS Security

Noteringen på Spotlight Stock Market ger Bolaget möjligheten att säkerställa att verksamheten är publikt transparent för såväl investerare och kunder, vilket är en viktig del i att säkerställa Bolagets trovärdighet som varumärke. Bolaget bedömer även att noteringen tillför förbättrade möjligheter att attrahera medarbetare med spetskompetens. Vidare kan noteringen även göra det lättare för Bolaget att ingå avtal med strategiska partners samt göra det lättare för Bolaget att föra en dialog med potentiella förvärvsobjekt.

“Idag är en stor milstolpe i Bolagets resa. Vi är mycket glada att det hårda arbete vi gjort för att notera vårt bolag JS Security på Spotlight Stock Market burit frukt. Med noteringen får vi bättre möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa samtidigt som det skapas transparens mellan Bolaget och marknaden. Nu siktar vi in oss mot de kommande milstolparna.“, säger Hampus Nyström, VD för JS Security.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hampus Nyström, VD
E-post: hampus@jssecurity.tech

ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker centraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Första handelsdag för JS Security