JSSEC 0.7 SEK

6.6 SEK

Newsroom

2021-08-31 14:04 Regulatory

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

Pontus Wilgodt har förvärvat 5000 st aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Pontus Wilgodts sammanlagda aktieinnehav till 337 790 aktier, motsvarande 5,33 % av kapital och röstetal. 

Denna publicering föranleds av att JS Security har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller försäljningar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

JS Securitys tf VD förvärvar aktier