JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2022-09-30 07:12 Non-Regulatory

Fördelen med decentraliserad lagring av data

De stora företagen inom datalagring ex. Google, Microsoft, Oracle och Amazon använder sig idag av en centraliserad lagringsmodell. Detta innebär att all data som lagras på deras molntjänster lagras på en enda plats – dvs i företagens egna datacenter.

JS Security bryter denna norm och revolutionerar hur data lagras genom att fördela ut lagrad data på geografiskt separerade platser. Detta skapar marknadens säkraste lagringsmodell.

Centraliserad lagring

Ett ofta förekommande problem med centraliserade lösningar är att det kan skapas flaskhalsar, vilket ger en tröghet i systemen när många användare samtidigt försöker komma åt sin data. Dessutom löper alltid centraliserade lösningar en stor risk för att bli utsatta för skadliga attacker som kan innebära att lagrad data blir skadad, inte kan nås, eller i värsta fall förloras permanent.

Utöver detta äger man inte sin data så fort den laddats upp i molnet. Datan är visserligen fortfarande tillgänglig, men det som lagras hos ett datacenter ägs, både juridiskt och tekniskt, av det företag som äger datacentret eller molntjänsten, d.v.s. Google, Microsoft mfl.

Decentraliserad lagring

Decentraliserad lagring erbjuder istället ett distribuerat nätverk av lagringsenheter (s.k. noder) som alla lagrar data individuellt på olika geografiskt separerade platser.

Det som är unikt med JS Securitys nätverk är att vår infrastruktur bygger på fildelning och användarautentisering samt drivs av ett s.k. ‘’peer-to-peer’’-koncept. Peer-to-peer innebär att varje dator agerar server för alla datorer inom nätverket. Desto fler noder som ”delar” en fil, desto mer ökar den tillgängliga bandbredden för den filen. Detta innebär en ökad upp- och nedladdningshastighet. Genom att dessutom addera avancerad kryptering till den data som lagras i nätverket, skapar JS Security marknadens säkraste lagringsmodell.

Varför skall man välja JS Security istället för en etablerad aktörer?

Som beskrivit ovan, ägs den data som lagras hos Google, Amazon, Oracle eller Microsoft av respektive företag medans med JS Security decentraliserade lösning ägs datan av den som laddar upp den. Våra produkter är därtill fullt GDPR-kompatibla. Desssutom är JS Security ett svenskt företag och undgår därför Amerikanska CLOUD act, vilket Google, Amazon mfl. inte gör. CLOUD act innebär amerikanska myndigheter kan begära ut data som lagras hos Amerikanska företag oavsett vart i världen de befinner sig.

Mer information om CLOUD act återfinns här: https://investor.jssecurity.tech/newsandpress/datahanteringen-det-viktigaste-pa-en-modern-arbetsplats/

Fördelen med decentraliserad lagring av data