JSSEC 0.3 SEK

2.305 SEK

Newsroom

2022-09-28 06:01 Regulatory

Datahanteringen – det viktigaste på en modern arbetsplats

Företag blir mer och mer digitala. Därför behövs en säker lösning för att hantera dokument och data. Det är även viktigt att lagar och förordningar som den europeiska GDPR och  amerikanska CLOUD-act efterföljs.

För att kunna implementera GDPR fullt ut behövs en förändring av datahantering i Europa. Detta då Amerikanska myndigheter kan kräva att all information som lagras hos amerikanska företag lämnas ut, eftersom de styrs av Amerikanska CLOUD act-förordningen.

CLOUD act ger de olika säkerhetstjänsterna i USA, det vill säga FBI, NSA och CIA m.f. rätten att kräva att den data som lagras eller har lagrats hos ett amerikanskt företag skall lämnas ut. Detta får en direkt påverkan på europeiska GDPR då denna förordning förutsätter att företag skall ha full kontroll över vem som kommer åt företagets data. I praktiken innebär detta att datahanterings- och lagringslösningar som skall vara helt GDPR-kompatibla måste ägas av europeiska företag.

JS Security’s lösningar är självfallet fullt GDPR-anpassade. Våra lösningar gör ett dokument helt manipulationssäkert och möjliggör full spårbarhet av dokumentets historia. Den underliggande infrastrukturen är kompatibel med alla molnlösningar oavsett om det är ett vanligt moln, hybridmoln eller ett privat moln.

Ett fullt decentraliserat och distribuerat P2P-nätverk med AES-256 kryptering möjliggör en extremt säker fillagring. Tack vare denna kontrolleras filerna av JS Securitys kunder utan insyn från andra parter (med andra ord tar JS Security bort sig själva ur ekvationen). Samtidigt erhåller man en mycket förenklad datahantering.

Datahanteringen - det viktigaste på en modern arbetsplats