JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2022-10-14 09:20 Non-Regulatory

Vad är tillräcklig skyddsnivå för din personliga data?

Vid överföring av data till länder utanför EU måste mottagaren hålla en standard som möter kraven för Europeiska Unionen, annars bryter avsändaren mot GDPR.

EU-kommissionen har fattat beslut att, utöver EUs medlemsländer, är skyddsnivån tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i följande länder:

Andorra, Argentina, Bailiwick of Guernsey, Färöarna, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydkorea & Uruguay

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat inom vissa områden eller under särskilda villkor i:

Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling.

Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte utrymme för den enskilda personuppgiftsansvariga att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut.

Detta är något man måste ha i åtanke när man väljer sin lagringsleverantör. Om företaget du ska köpa lagringsutrymme av inte befinner sig inom EU eller någon av ovanstående länder kan datan komma att äventyras eller hamna i fel händer. I slutändan leder detta till att konsumenterna kan drabbas av allt från intrång till datastölder. Om så sker kommer det ansvariga företaget att dömas till dryga böter.

JS Security håller på att skapa en plug-and-play lösning som är 100% kompatibel med GDPR där våra kunder även får en säker lösning med decentralisering och kryptering. Samtidigt får våra kunder alla fördelar med att inte behöva bekymra sig för GDPR.

JS Security fortsätter att bygga och driva vad vi tror kommer bli marknadens säkraste lösning för lagring av data. Att varje person eller organisation till fullo äger och kontrollerar sin information är den ultimata målsättningen med våra tjänster.

Ovan text har utarbetats efter bästa förmåga och en övertygelse om att informationen som presenteras är korrekt och tillförlitlig. De åsikter som uttrycks är våra egna, de är inte påståenden om fakta, och kan ändras utan föregående meddelande. De källor som hänvisas till har bedömts pålitliga men lämnas utan några som helst garantier. Tänk kritiskt på våra åsikter och gör din egen analys innan du fattar några investeringsbeslut.

Vad är tillräcklig skyddsnivå för din personliga data?