JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2021-06-15 04:32 Non-Regulatory

Vad är Decentraliserad Molnlagring?

Security-as-a-service är vår decentraliserade molnlagringslösning. Genom decentralisering är blir lagringsmiljön säkrare, snabbare och mer privat än centraliserade molntjänster.

 

Vad är decentraliserad molnlagring? I användarens ögon, fungerar det på exakt samma sätt som traditionella molnlagringsalternativ så som Google Drive, Dropbox eller OneDrive. Men istället för att dina filer lagras i ett stort datacenter som är sårbart för avbrott och attacker lagras din information istället på tusentals distribuerade noder, geografiskt separerade.

 

Hur det decentraliserade molnet fungerar
 

Vi kommer inte att bli supertekniska här. Detta är en kort översikt över hur det fungerar.

 

Som tidigare nämnt, med traditionell molnlagring, finns all din data koncentrerad i ett stort datacenter. All din data, information och filer ligger på ett och samma ställe.

 

Med decentraliserad molnlagring så har vi ett stort distribuerat nätverk med tusentals geografiskt separerade noder som drivs oberoende varandra. En nod är en hårddisk eller en lagringsenhet. All din data, information och filer ligger uppdelade och utspidda på olika platser.

 

Så varför göra det decentraliserat?
 

Det verkliga problemet med centraliserade leverantörer som Dropbox, Google Drive eller OneDrive är att alla dina data finns i stora datacenter. Om en del går ner kommer du inte att kunna komma åt dina data i bästa fall, och i värsta fall kan dina data förloras eller skadas permanent. Stora datacenter är också mycket sårbara för hackare, som vi har sett gång på gång. Detta är ett problem som växer sig allt större och starkare på en global skala.

 

Med decentraliserad molnlagring är end-to-end-kryptering standard på alla filer. Filerna är uppdelade samt utspridda på olika geografiskt platser och är utom räckhåll för en obehörig, men det slutar inte riktigt där. Med Security-as-a-service, så får du inte bara den högsta säkerheten. Du får även snabbhet, tillänglighet, skalbarhet samt integritet av en helt annan kaliber.