0

Newsroom

2023-10-12 13:07 Non-Regulatory

Success Story: Molnet ett självklart val för Scania

TIL är en applikation som tillhandahåller ett bibliotek av teknisk information och information om produkter för eftermarknaden. TIL har 10 000 dagliga unika användare i 100 länder. Scanias strategi var, och är fortfarande, att utveckla med molnet i fokus. 2020 fick StoneBeach uppdraget av Scania att migrera hela TIL applikationen till molnet – en SaaS-baserad lösning. Vid tillfället strax före sommaren 2020 gick vi igenom flera molnleverantörer och i slutändan valde vi OCI.

Utmaningar för StoneBeach

  • Hitta en lösning för kunden att minska IT-kostnaderna för drift och underhåll av en världsomfattande applikation med över 10 000 dagliga användare
  • Möta kundens krav på IT-säkerhet
  • Formulera samarbetsavtal med både kund och molnpartner

Scanias fördelar med StoneBeach som partner

  • En partner för drift, underhåll, utveckling, stöd och ägande av licenser – en on-behalf lösning för slutanvändaren, d v s Scania
  • Utveckling av applikationen med kontinuerlig leverans förenklas med OCI och ger en jämnare produktionssättning
  • Vi ville åstadkomma en klustrad och redundant miljö med syfte att bland annat minska påverkan för de 10 000 dagliga unika användarna i samband med release och systemunderhåll
  • Global access – en affärskritisk applikation för eftermarknaden som ligger på en teknisk plattform i molnet, där accessen i sin helhet kontrolleras av Scania

Viktig framgångsfaktor

StoneBeach har en lång och gedigen OWCC-kunskap och ett stort förtroende hos Scania. Tillsammans med en ovärderlig kunskap om Scanias IT-struktur och hur andra applikationer interagerar och anropar TIL, spelade StoneBeach en avgörande roll för att knyta ihop on-prem med OCI.

Långsiktigt värde för StoneBeach

StoneBeach har tecknat ett ramavtal med Scania CV som innebär, förutom utveckling support, att drifta och underhålla TIL applikationen i OCI. Målet var och är att jobba effektivare och på sikt leverera ett mer kostnadseffektivt system till Scania.

Varför valde vi Oracle och OCI?

  • Vi såg att Oracle bäst kunde möta de krav vi hade på teknisk flexibilitet och affärsupplägg
  • Driftsäker och stabil plattform
  • Årsavtal med Annual Flex gör det möjligt att hålla bra koll på drift och kostnader

För mer information, besök vår hemsida: https://stonebeach.se/success-stories/

Release