JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2022-10-07 08:07 Regulatory

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 7 oktober 2022, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma. 

Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma. 

Stämman beslutade välja Fineasity AB som nytt revisionsbolag med Ben Behnam Mahajerzadeh-Heidari som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag. 

Kan noteras att beslutet togs enhälligt.

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB