JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-01-18 10:43 Regulatory

JS Security meddelar högt intresse avseende Bolagets produkt, Security-as-a-Service sedan lansering

Efter en period av bounty- och penetrationstestning av Bolagets plattform och decentraliserade P2P-nätverk (‘’lagringsnätverk’’), utfört av det amerikanska cybersäkerhetsföretaget HackerOne, lanserade JS Security sin produkt Security-as-a-Service med tillhörande lagringsnätverk den 14 januari 2022.

JS Security har sedan lanseringen, erbjudit en kostnadsfri 60 dagars testperiod av produkten för recensions inhämtning och kundbearbetning. Intresset av Bolagets produkt har varit mycket högt, i och med de intresseanmälningar avseende förlängning efter testperiodensutgång från över 10 aktörer.

Vidare har ytterligare 6 st nod-operatörer anslutit sig till P2P-nätverket. Bolaget informerar att den totala potentiella lagringskapaciten nu uppgår till cirka 153 TB (terrabytes) när samtliga noder är aktiva. Den totala potientiella lagringskapaciteten har ökat från 100 TB till cirka 153 TB på 4 dagar, mätt från dagens datum.

“Otroligt kul att se intresset kring Security-as-a-Service, men även hur pass snabbt vårt P2P-nätverk växer! Jag tror att det ökade antalet cyberrelaterade brott medför att allmännheten sondererar marknaden, för att finna mer lämpliga alternativ till de system som dem använder idag. Traditionella centraliserade lagringslösningar är inte längre de säkraste alternativen på marknaden. Dataintrång och läckor är, och kommer fortsatt att vara en enormt problem som samhället måste ta på allvar.’’, säger Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

Om Security-as-a-Service

Security-as-a-Service är en plattform som baseras på Bolagets egenutvecklade decentraliserade P2P-nätverk (länk till Node Explorer: https://explorer.jssecurity.tech/). Plattformen möjliggör för användaren att snabbt, säkert och integritetsskyddat, lagra filer samt data i en decentraliserad lagringsmiljö. 

Security-as-a-Service använder sig av avancerad kryptering, filuppdelning, filfördelning samt verifiering. Bolaget har eftersträvat hög grad av användarvänlighet i kombination med säkerhet samt integritet. Plattformen nås för närvarande via webbläsaren, men kommer under kommande utvecklingsperiod även att utvecklas till en desktop-applikation.

Länk till plattformen: https://account.jssecurity.tech/signup/saas

JS Security meddelar högt intresse avseende Bolagets produkt, Security-as-a-Service sedan lansering