0

Newsroom

2022-11-01 13:47 Regulatory

JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK

Ordervärdet på initialt cirka 260 TSEK, avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under resterande av 2022, samt Q1 2023. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget med kunden under nästkommande år. 

‘’Trots att omvärlden befinner sig i ett relativt pressat läge med bl.a. skenande priser, stigande räntor och pågående konflikter, kan vi idag med glädje presentera denna goda nyhet. Ordern är ett kvitto på våra medarbetares hårda arbete.’’ säger Pierre Grönberg, VD och grundare, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK