0

Newsroom

2022-12-29 12:33 Regulatory

JS Security erhåller order om 1 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om 1 MSEK. Ordern avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under helåret 2023. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget ytterligare med våra kunder under år 2023.

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

JS Security erhåller order om 1 MSEK