JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2022-10-12 13:44 Non-Regulatory

JS Security eliminerar risken för att din data skall lämnas ut med stöd av FISA-702

FISA-förordningen rör vanligtvis inhämtning av inhemsk data för att stärka den nationella säkerheten inom USA. Sektion 702 av FISA innebär dock att amerikanska regeringens chefsjurist (Attorney General) tillsammans med chefen för nationella underrättelser (Director of National Intelligence) även kan godkänna anonym inhämtning av information om icke-amerikaner som befinner sig i utlandet.

Som vi tidigare nämnt så finns det ett antal lagar och förordningar inom amerikansk lagstiftning (tex CLOUD-act) som möjliggör för amerikanska underrättelsetjänster att kräva ut information som lagras hos amerikanska företag som tex Microsoft eller Amazon. Det som skiljer FISA-702 från CLOUD-act är att FISA-702 sker anonymt medans CLOUD-act ofta sker genom att de inblandade parterna skriver ett avtal där data överförs efter en överenskommelse. FISA-702 saknar tidsbestämning angående hur länge data som inhämtats ska lagras och bestämmelser om vart datan skall lagras någonstans. FISA-702 är dessutom är belagd med total tystnadsplikt. Det som nämns i Microsoft och Amazons DPA (Dataskydds Addendum)1,2 är att de kommer försöka förhindra att data lämnas ut. Företagen skall även informera kunden om data lämnats ut. Dock kan detta inte efterföljas när data lämnas ut med stöd av FISA-702 då all hantering enligt denna förordning är belagd med sekretess.

En lärdom man kan dra av ovanstående är att det inte finns några garantier för att amerikanska företag inte kommer lämna ut information som lagras hos dem eller att om, så sker, att du skall bli informerad om det.

Med JS Securitys lösning är ovanstående lagar och förordningar, i nuläget, inte aktuella då JS Security lyder under svensk- och europeisk lagstiftning.

JS Securitys lagringsnätverk ger dig full kontroll över din lagrade data och vem som har tillgång till den. Nätverket som är byggt på kryptering och decentralisering ger en anonymitet som garanterar individens integritet på internet.

JS Security kommer fortsätta att bygga och driva vad vi tror kommer bli marknadens säkraste lösning för lagring av data. Att varje person eller organisation till fullo äger och kontrollerar sin information är den ultimata målsättningen med våra tjänster.

Källor:   
Microsoft Product and Services Data Protection Addendum (WW) s.6
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf  §3 

Ovan text har utarbetats efter bästa förmåga och en övertygelse om att informationen som presenteras är korrekt och tillförlitlig. De åsikter som uttrycks är våra egna, de är inte påståenden om fakta, och kan ändras utan föregående meddelande. De källor som hänvisas till har bedömts pålitliga men lämnas utan några som helst garantier. Tänk kritiskt på våra åsikter och gör din egen analys innan du fattar några investeringsbeslut.

JS Security eliminerar risken för att din data skall lämnas ut med stöd av FISA-702