JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2021-06-10 20:19 Non-Regulatory

Fyra missuppfattningar om decentraliserad lagring

Centraliserad molnlagring är enkelt förklarat: en mängd data som finns i massiva datacenter, som kontrolleras och drivs av en handfull teknikjättar med flera sårbara attackpunkter. De attackpunkter vi har identifierat är att det bl.a. används standardkryptering, uppladdningen sker på ett och samma ställe samt att ledande aktörer äger rättigheterna, samt i många fall även juridiskt tvång på att distribuera den lagrade datan till tredje part.

 

Decentraliserat molnlagring krypterar data och bryter upp det i olika delar. Därefter taggas de små delarna med unika identifieringskoder och distribueras för lagring på olika enheter som drivs av olika organisationer på många olika platser. All detta, med en hög grad av säkerhet och integritet, utan att behöva tillmötesgå kraven i ex. ‘’Cloud Act’’ om att tredje part skall ha tillgång till den lagrade datan om så önskas.

 

Hur kan det vara möjligt? Hur kan det ens vara på riktigt?

 

Den goda nyheten är att det är väldigt verkligt. Här är vår syn på de vanliga missuppfattningarna vi hör varje dag om decentraliserad molnlagring och fakta för att en gång motbevisa dem.
 

 

Decentraliserad molnlagring, existerar det ens?
 

Decentraliserad molnlagring låter lite som magi. Idén att samla massor av oberoende enheter som inte är samordnade och hitta ett sätt att leverera ett bra resultat låter lite långsökt. Det är dock inte bara möjligt utan finns idag och är något som just ni arbetar med. Tack vare framsteg som bandbreddskvalitet och tillgänglighet samt peer-to-peer & server-to-server-nätverksteknik banades vägen mot hållbar decentraliserad lagring.

 

Decentralisering har funnits sedan början av internet. Internet började faktiskt som ett decentraliserat system med Arpanet.

 

Till och med idag, när vi kommer på våra Zoom-möten, beter sig våra uppgifter på ett decentraliserat sätt. Vårt ljud och video är uppdelade i många små bitar, krypterade och distribuerade över routrar som drivs av tusentals företag över hela världen. Som deltagare i Zoom-mötet tänker du inte på var routrarna finns eller vem som driver dem. Det fungerar bara.

 

Decentraliserad molnlagring är nytt, men ganska lika i konceptet. Vi har tekniken för att tillhandahålla kryptering, flexibilitet och otrolig prestanda, samtidigt som vi använder olika noder på olika platser för att tillhandahålla lagringskapaciteten och decentraliseringen. Detta medför en mycket hög grad av säkerhet och integritet för användaren.
 

 

Om en nod går offline kommer jag att förlora mina data?

 

Många människor oroar sig för utmaningarna med att hålla en nod online. Vi hör det hela tiden, ”Vad händer om en server slocknar? Vad händer med mina uppgifter?”

 

Inom ett decentraliserat nätverk vidtas flera åtgärder för att säkerställa att ingen data går förlorad om en nod går offline.

 

Övervakning: Våra lagringsnoder övervakas ständigt för att se till att de lagrar den data de ska och inget annat.

 

Incitament: Det finns en speciell struktur för det olika noderna som är utformade för att framkalla betrodda beteenden från lagringsnoder. 

 

Upptäckt: Om skadligt beteende inträffar upptäcks det lätt av systemet. Systemet loggar och åtgärdar en eventuell upptäckt så att det går att följa upp och säkerställa borttagandet av den skadliga upptäckten.

 

Redundans: Tre lager av redundans är inbyggt med raderingskodning så att den lagrade datan inte kan gå förlorad. När en uppladdning sker delas en fil upp i ett antal mindre delar. För att de små fildelarna skall försvinna, så måste ett fåtal av tiotusentals stycken lagringsnoder gå offline samtidigt. Sannolikheten att detta skulle inträffa är astronomiskt låg. 
Så även om en nod går offline är dina data fortfarande tillgänglig.

 

Återställning: Systemet håller reda på de noder som går offline. Om vi närmar oss ett kritiskt antal noder som är offline, så återskapar systemet innehållet på avstängda lagringsnoderna och distribuerar det ‘’nya’’ innehållet vidare till nya lagringsnoder inom nätverket.
Sammanfattningsvis är decentraliserad lagring utformad för att säkerställa att filer alltid är tillgängliga och förvaras säkert med full integritet.

 

 

Distribution av lagrad data måste göra det väldigt långsamt?

 

En annan vanlig myt är att decentraliserad molnlagring är långsam. Denna missuppfattning kommer från tanken att om du måste distribuera alla dessa bitar över hela nätverket, hämta dem och kryptera dem. Verkligheten är att decentraliserad molnlagring har en otroligt prestanda.

 

Istället för att ladda ner en enskild fil från en enda plats, får du istället en parallellitet där en slutpunkt kan ladda ner de ex. snabbaste 40 bitarna från 80 platser parallellt. Det betyder att det inte finns några flaskhalsar. Dina data begränsas endast av bandbredden där den faktiska nedladdningen sker, alltså där du befinner dig. Om du befinner dig i ett område med hög bandbredd kan du verkligen få massiv prestanda ur den parallelliteten.
 

 

Den decentraliserade modell är så komplex…

 

När människor först hör ordet ‘’decentraliserad molnlagring’’ tenderar dem att tänka komplexitet direkt. Faktum är att många av de tidiga decentraliserade projekten var ganska komplicerade att använda. Med framsteg kommer förenkling.

 

På JS Security har vi varit mycket fokuserade på att bygga ett decentraliserat molnlagringssystem med tillhörande nätverk som ger en otrolig användarupplevelse för slutkunden. Vi har gjort det superenkelt att få alla dessa fördelar med decentraliserad molnlagring – förbättrad säkerhet, förbättrad integritet, förbättrad tillgänglighet och förbättrad prestanda – utan att skapa ett enormt lager av komplexitet. 

 

Vi tillhandahåller inte enbart ett färdigt system, utan vi kan även implementera komponenter från vårt system och nätverk till användarens redan befintliga lösning. Om varken vårt färdiga system, eller våra komponenter passar in hos användaren, så kan vi givetvis skräddarsy en helt unik lösning som matchar just deras behov och önskemål.

 

I grund och botten har vi tagit bort hinder samt attackpunkter och istället gjort det bekvämt och riskfritt att lagra data.

Fyra missuppfattningar om decentraliserad lagring