JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2021-06-22 05:39 Non-Regulatory

CLOUD Act

De flesta svenska företag och organisationer har processer och rutiner för att följa EU-lagstiftningen för behandling av personuppgifter (GDPR) som infördes den 25 maj 2018. Andra aspekter är dock minst lika viktiga att tänka på när ett företag väljer molntjänst för lagring, delning och samarbete med företagsfiler.

Samma år 2018, den 23 mars, trädde en ny amerikansk lag i kraft, CLOUD Act (Clarifying Overseas Use of Data), vilket innebär att amerikanska myndigheter måste få tillgång till data som lagras på amerikanska molntjänster, även om detta lagras utomlands och att amerikanska molntjänster således inte kan vägra att avslöja sådan information.

För att uppnå kraven enligt GDPR har amerikanska molntjänster tvingats erbjuda lagring inom EU till svenska företag. Med CLOUD Act betyder detta att amerikansk lagstiftning gäller data som lagras i en amerikansk molntjänst, även om den äger rum inom EU, och det kan stå svenska företag mycket dyrt om man ignorerar dessa risker.

Vi är 100% CLOUD Act-säkra. Den decentraliserade arkitekturen i våra lösningar säkerställer att din data alltid är privat, säkert och utom räckhåll för en obehörig.

CLOUD Act