JSSEC 0 SEK

0.163 SEK

Newsroom

2022-07-29 10:30 Regulatory

Sista dag för handel med JS Security BTA den 4 augusti 2022

Företrädesemissionen tillförde JS Security cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.  Företrädes-emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i JS Security BTA är den 4 augusti 2022.

ISIN-kod för BTA är SE0018041840 och kortnamn är JSSEC BTA.

Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 4 augusti 2022, avstämningsdag är den 8 augusti 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 10 augusti 2022.

Företrädesemissionen innebär att JS Securitys aktiekapital har ökat med 585 687 SEK genom emission av 5 856 870 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår JS Securitys aktiekapital till 1 274 730,6 SEK fördelat på 12 747 306 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Pierre Grönberg, VD

JS Security Technologies Group AB

Sista dag för handel med JS Security BTA den 4 augusti 2022