JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-05-02 10:06 Regulatory

Senarelagd publicering av Block_013

Bästa aktieägare,

Block_013 var planerat att publiceras den 29:e april 2022. 

Med anledning av den föregående veckans årsstämma samt kommande delårsrapport, senarelägger vi publiceringen av Block_013 till den 27:e maj 2022.

Som kommunicerat under föregående vecka, beslutade stämman att välja Niclas Folkesson, Anders Pätsi och Pierre Grönberg som nya styrelseledamöter i JS Security Technologies Group AB. Niclas Folkesson valdes vidare till styrelsens ordförande.

Kort information om respektive person:

Niclas Folkesson (född 1971), ny styrelseordförande

Niclas har mer än 20 års erfarenhet av att leda personalutveckling, processförbättring och organisationsutveckling. Specialkompetens inom ledningsgruppstöd för effektivitetsförbättring. Han har mer än 10 års erfarenhet av styrelsearbete, med fokus på förändring och tillväxt. Niclas sitter i styrelsen för Hoi Publishing AB, Adme AB, SALCINVEST AB, Q.R.T QARAT AB, INEA AB, LeadersAPP AB, Cabello Helsingborg AB, CORECODE International AB, Laheredia AB samt Frisörgrossisten Cabello AB. 

Anders Pätsi (född 1986), ny styrelseledamot

Anders har över 12 års dokumenterad erfarenhet från arbete inom finans-, treasury- samt andra funktioner inom ekonomihantering. Han innehar idag en nyckelposition som ekonomichef på Scandinavia Service Partner AB (SSP), vars moderbolag är börsnoterat på London Stock Exchange. Anders sitter i styrelsen för Scandinavian Service Partner AB, SSP Newco AB, SSP Sweden Financing AB samt Medica Group Scandinavia AB.

Pierre Grönberg (född 1996), ny styrelseledamot

Pierre är Bolagets CTO samt grundare av JS Security. Pierre är en IT-entreprenör med många års erfarenhet av systemutveckling. Han har grundat ett flertal företag inom IT & driver idag ett prisbelönt teknikföretag inom systemutveckling. Pierre sitter i styrelsen för JS Security Technologies AB, Adme AB, Sunread Sweden AB, Helsingborg Development Lab AB, Kepler Technologies AB samt HDL Group AB.

Senarelagt publiceringsdatum av Block_013